MTA KIK KELETI GYŰJTEMÉNY

Alapítva: 1950

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárán belül önálló keleti gyűjtemény létrehozásának igényét a magyar tudósok már régen megfogalmazták. Megvalósulására azonban csak a Magyar Tudományos Akadémia 1949-es átszervezése után került sor. Ebben kiemelkedő szerepe volt Ligeti Lajos (1902–1987) akadémikusnak, az MTA orientalista alelnökének.

1951-ben nyílt meg az Akadémia palotájának földszintjén a Keleti Könyvtár, amely ettől kezdve az orientalisztika alapkönyvtára Magyarországon. Megformálása, beleértve az olvasóterem keleties hangulatú kialakítását is, elsődlegesen Rásonyi László turkológus érdeme, aki 1951–1961 között állt a Gyűjtemény élén. Ő állította össze az 1826-ban alapított Akadémiai Könyvtár régi szakjaiból az orientalisztika tárgykörébe tartozó anyagot. Ily módon a modern könyvek mellett a Gyűjteménybe kerültek azok az antikvák és 17–18. századi régi könyvek is, amelyek keleti témájúak, illetve nyelvűek.

A könyveken kívül itt található az ország legteljesebb, sok esetben unikális keleti folyóirat-állománya és kéziratgyűjteménye. A folyóiratok közül számos az alapítása óta jár. A kéziratok közül kiemelkednek a tibeti, a török és a héber kéziratok, melyek többsége hagyaték, illetve ajándékozás révén került a Gyűjteménybe, de az alább részletesen ismertetett egységeken kívül kisebb számban megtalálhatóak itt etióp, indiai és távol-keleti kéziratok is.

A Csoma-gyűjtemény

 

Kőrösi Csoma Sándor könyvtára közel negyven tibeti nyelvű könyvből áll. A könyveket Csoma 1839-ben ajándékozta a Bengáli Ázsiai Társaság főtitkárának, S. C. Malannak, akit Csoma akkoriban tibeti nyelvre tanított. Talán Duka Tivadar rábeszélésének, talán a Csoma iránt érzett baráti kegyeletnek köszönhetően, Malan Dukának ajándékozta az anyagot, ő pedig 1885-ben a Magyar Tudományos Akadémiának adományozta.

TOVÁBB

Előkészületben

A Goldziher-levelezés

A Goldziher-levelezés

A Stein könyvtár

A Stein-könyvtár

A Vámbéry-gyűjtemény

A Vámbéry-gyűjtemény

A Kaufmann-gyűjtemény

Kaufmann Dávid (1852–1899) hebraika-gyűjteménye nemzetközi hírnévnek örvend. Kaufmann kiváló tudósa volt a középkori zsidó filozófiának, történelemnek és kultúrtörténetnek, aki szakemberként gyűjtötte a héber kéziratokat és régi könyveket. A hagyaték 594 kézirat-tételből és 1092 nyomtatott könyvből áll és kvalitásait tekintve a világ legjelentősebb gyűjteményei között tartják számon.

TOVÁBB

A mongol-mandzsu-gyűjtemény

A mongol-mandzsu-gyűjtemény

A Kégl-könyvtár

A Kégl-könyvtár

A tibeti-gyűjtemény

A tibeti-gyűjtemény

A Szilágyi Dániel- gyűjtemény

A Szilágyi Dániel- gyűjtemény

Alapvető szakirodalom, források

A Goldziher-levelezés http://real-ms.mtak.hu/view/collection/Goldziher_bequest.html

Stein Aurél http://stein.mtak.hu/

Stein Aurél- Dunhuang http://dunhuang.mtak.hu/

Ibrahim Müteferrika http://muteferrika.mtak.hu/

Hüszrev ve Sírín kéziratok http://khusraw.mtak.hu/

Kaufmann Dávid középkori héber kéziratgyűjteménye http://kaufmann.mtak.hu/

Kégl Sándor http://kegl.mtak.hu/

Vámbéry Ármin http://vambery.mtak.hu/

Kőrösi Csoma Sándor http://csoma.mtak.hu/

Perzsa kéziratok https://konyvtar.mta.hu/index.php?name=v_3_2_1_perzsa

MTA Kiadványok https://konyvtar.mta.hu/index.php?name=v_6#4

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára: Keleti gyűjtemény, szerk: Apor Éva, Budapest, 1997

Goldziher Ignác: A klasszikus arab irodalom története. A kéziratos hagyatékot sajtó alá rendezte, bevezette, mutatókkal ellátta és kiadta Dévényi Kinga. Budapest, 2013. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MTAKonyvtarKiadvanyai_EKK_08/?pg=0&layout=s

Birtalan, Ágnes: Kalmyk Folklore and Folk Culture in the Mid-19th Century: Philological Studies on the Basis of Gábor Bálint of Szentkatolna’s Kalmyk Texts. Budapest, 2011. 380 p.

Varietas delectat: Tanulmányok Kégl Sándor emlékére. Szerk. Dévényi Kinga. Budapest, 2010. x, 190 p.

Supplement to the Catalogue of the Collections of Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Comp. by John Falconer, Ágnes Kárteszi, Ágnes Kelecsényi, Lilla Russell-Smith. Ed. by Éva Apor and Helen Wang. Budapest, 2007. 191 p.

Goldziher Memorial Conference, June 21–22, 2000, Budapest. Ed. by Éva Apor and István Ormos. Budapest, 2005. 301 p.

Catalogue of the Collections of Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Comp. by John Falconer, Ágnes Kárteszi, Ágnes Kelecsényi, Lilla Russell-Smith. Ed. by Éva Apor and Helen Wang. Budapest, 2002. 350 p.

David Kaufmann Memorial Volume: Papers Presented at the David Kaufmann Memorial Conference, November 29, 1999, Budapest. Ed. by Éva Apor. Budapest, 2002. 196 p.

A Scheiber-könyvtár katalógusa / Catalogue of the Scheiber Library. Ed. by Éva Apor. Budapest, 1992. xiv, 450 p.

Kasantatarische Volksmärchen: Auf Grund der Sammlung von Ignác Kúnos. Hrsg. von Zs[uzsa] Kakuk und I[mre] Baski. Budapest, 1989. 220 p.

Wolgatatarische Dialektstudien: Textkritische Neuausgabe der Originalsammlung von G. Bálint, 1875–76. Hrsg. von Árpád Berta. Budapest, 1988. 412 p.

Wojtilla, Gyula: A List of Words Sanskrit and Hungarian by Alexander Csoma de Kőrös. Budapest, 1984. 110 p.

Hungarian Turcology, 1945–1974: A Bibliography. Ed. by Zs[uzsa] Kakuk. Budapest, 1981. 187 p.

Kasantatarische Volkslieder auf Grund der Sammlung von Ignác Kúnos. Hrsg. von Zsuzsa Kakuk. Budapest, 1980. 141 p.

Terjék, József: Collection of Tibetan MSS and Xylographs of Alexander Csoma de Kőrös. Budapest, 1976. 115 p.

Jubilee Volume of the Oriental Collection, 1951–1976. Papers Presented on the Occasion of the 25th Anniversary of the Oriental Collection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Ed. by Éva Apor. Budapest, 1978. 224 p.

Terjék József: Kőrösi Csoma-dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményeiben. Budapest, 1976. 225 p.

Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. By Kinga Dévényi with Munif Abdul-Fattah and Katalin Fiedler. Budapest–Leiden, 2015. xviii, 554 p.

A Catalogue of the Tibetan Manuscripts and Block Prints in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Comp. by Gergely Orosz. Budapest, 2008–2009. Vol. 1. xv, 752 p., Vol. 2. 891 p., Vol. 3. Indices, viii, 303 p., 14 pl.

Catalogue of the Turkish Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Comp. by Ismail Parlatir, György Hazai and Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, 2007. 664 p.,

The Mongol and Manchu Manuscripts and Blockprints in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Descr. by György Kara. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000. x, 602 p.

Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. By Benedek Péri with Mojdeh Mohammadi and Miklós Sárközy. Budapest–Leiden, 2018. xiv, 390 p.

Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. By Kinga Dévényi with Munif Abdul-Fattah and Katalin Fiedler. Budapest–Leiden, 2015. xviii, 554 p.

A Catalogue of the Tibetan Manuscripts and Block Prints in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Comp. by Gergely Orosz. Budapest, 2008–2009. Vol. 1. xv, 752 p., Vol. 2. 891 p., Vol. 3. Indices, viii, 303 p., 14 pl.

Catalogue of the Turkish Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Comp. by Ismail Parlatir, György Hazai and Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, 2007. 664 p.

The Mongol and Manchu Manuscripts and Blockprints in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Descr. by György Kara. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000. x, 602 p.

Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. By Benedek Péri with Mojdeh Mohammadi and Miklós Sárközy. Budapest–Leiden, 2018. xiv, 390 p.