Orient » Életutak » Boromisza Tibor Előd

Boromisza Tibor Előd

1880. március 8. Bácsalmás
1960. január 8. Szentendre Jeruzsálemi kereszt

FESTŐMŰVÉSZ

Orient » Életutak » Boromisza Tibor Előd

Boromisza Tibor Előd

FESTŐMŰVÉSZ

1880. március 8. Bácsalmás 1960. január 8. Szentendre Jeruzsálemi kereszt

Életútja

SZERZŐ: KELÉNYI BÉLA TIBETOLÓGUS

KÖSZÖNJÜK BOROMISZA PIROSKA SZÍVES HOZZÁJÁRULÁSÁT A CIKK MEGJELENÉSÉHEZ!

Boromisza Tibor Előd katonatiszt, festőművész a dél-alföldi Almáson (ma Bácsalmás) született köznemesi családban, a jogász végzettségű Boromisza János (1844–1918) és Kovachich Katica gyermekeként. Születésének évében a család átköltözött a vajdasági Zentára (ma a Szerbiához tartozó Senta), ahol édesapja 1888-ban a város polgármestere lett. Boromisza Tibor a gimnáziumból saját elhatározásából a Ludovika Akadémiára került (1894–1898), de végzését követően csak négy évet töltött tényleges katonai szolgálatban. Amikor a huszártiszti pályáról lemondva időleges nyugdíjba helyezték, a festészetet választotta hivatásául.

Boromisza Tibor
TOVÁBB

 

1902-ben iratkozott be Ferenczy Károly budapesti magániskolájába, később Nagybányán dolgozott, majd római tanulmányútra ment, ezután München és Párizs következett, ahol szobrászati tanulmányokat is folytatott. Visszaemlékezése szerint Nagybányára visszatérve fogalmazódott meg benne, hogy „teljességben magyarnak” maradva tud csak korszerű festészetet létrehozni.

Ebben az időszakban Boromisza több jelentős kiállításon vett részt, alapítója lett a rövid életű Balatoni Festőiskolának (1907–1909), s 1914-ben megrendezett önálló budapesti kiállításának katalógusában azt is kinyilvánította, hogy nincs köze az „úgynevezett” Nagybányai Festők Társaságához.

Az I. világháború kitörése után Szatmárnémetibe nevezték ki a pályaudvar parancsnokának, de a festészetre is jutott ideje; 1918-ban kiállítása nyílt meg a városban. Az őszirózsás forradalom alatt a helyi Szociáldemokrata Párt alelnöke és a Katonai Tanács elnöke, a Tanácsköztársaság alatt pedig direktóriumi tag volt. Szerepvállalása miatt 1920-ban letartóztatták, és a Margit körúti gyűjtőfogházba vitték. Itt ismerkedett meg az ugyancsak elítélt dr. Szőllős Henrikkel (?–1945), a Rókus Kórház volt sebészorvosával, akivel Lénard Jenő (1878–1924) Dhammó című művét tanulmányozták, amely magyar nyelven először mutatta be átfogóan a buddhizmust. A gyűjtőfogházból való szabadulása után, 1921-től 1922-ig Boromisza elvonultan élt a Margitszigeten, idejét a festészeti problémák és a buddhizmus tanulmányozásának szentelve, majd 1922-ben Szentendrére költözött. Barátai visszaemlékezése szerint ekkor már buddhistának vallotta magát, de a magyarság ázsiai eredete és a magyar népművészet ázsiai gyökereit felelevenítő nemzeti művészet megteremtése is foglalkoztatta. 1925-ben került intenzív kapcsolatba az idős Rohonczy János tanárral, aki 1911-ben Révkomáromi néven adta ki a kereszténységet a buddhizmus viszonylatában taglaló, A modern vallás című könyvét. Még ebben az évben Boromisza a „magyar őslélek szolgálatában” egy több részből álló, 150 oldalas kéziratot állított össze Buddhizmus címen.

1926-ban Boromisza felvette a kapcsolatot a Paul Dahlke (1865–1928) által Berlin-Frohnauban 1924-ben alapított Buddhista Házzal is, amely théraváda buddhista centrumként működött. 1927-ben megalapította a Magyar Képírók Társasága művészcsoportot, 1928-ban pedig részt vett a Madzsar Alice tánccsoportja által létrehozott előadások díszleteinek, jelmezeinek és plakátjainak tervezésében. Élete „válaszútjaként” 1927-ban a Hortobágyra költözött festeni, hogy az „anyaghoz kötött világ” rabszolgasága helyett „a szellem, a lélek egyensúlyára való törekvést” teljesítse be.

1930-ban költözött vissza Budapestre. Alapító tagja lett az 1931-től kialakuló Magyar Buddhisták nevet viselő első magyar buddhista közösségnek. A csoport ugyan a théraváda iskola hagyományaihoz kötődött, de 1933-ban már vita tárgyát képezte, hogy a gyülekezet a buddhizmus hínajána vagy mahájána ágához csatlakozzék-e, illetve melyik külföldi társasággal vegye fel a kapcsolatot és ki legyen a vezetője. Végül 1935-ben a csoport feloszlott. Mindeközben Boromisza tagja volt a Nemzeti Radikális Pártnak, a Magyarországi Turán Szövetségnek, majd a Turáni Társaságnak, a Magyar Testvéri Közösségnek, és a Függetlenség című kormánylap szemleírójaként is működött.

Tragikus magánéleti válsága után 1937-ben Boromisza családot alapított. A II. világháború végi harcok során, 1945-ben sas-hegyi lakása és műterme kiégett. Hattagú családja fenntartásáért küszködve Keszthelyre költözött, és a számukra kiutalt „menedékházból” végül csak 1953-ban, agyvérzéssel is sújtva tudott újra Szentendrén letelepedni. Az ezt követő években már csak keveset tudott dolgozni. Halála után, 1964. március 15-én a Duna-parton lévő lakásában életét, műveit bemutató, jelenleg is látogatható emlékszoba nyílt.

   

Könyvek

Dokumentumtár

Fotóarchívum – Családi képek

Fotóarchívum – Egyéb

Alapvető szakirodalom, források
  • Hevesy, I., (1922). Boromisza Tibor. Budapest: Amicus.
  • Jurecskó, L., (1996). Boromisza Tibor nagybányai korszaka (1904–1914), Nagybánya Könyvek 5. Miskolc: MissionArt Galéria
  • Kelényi, B., (2017). „Keletről jöttem Én / Ázsia szívéből”. Boromisza Tibor és a Magyar Buddhisták. In: Fajcsák Gy., Kelényi B., szerk. Sanghay – Shanghai. Párhuzamos eltérések Kelet és Nyugat között. Budapest: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, 55–69
  • Török, K., szerk., bev., (2011). Boromisza Tibor önéletrajzi feljegyzései. Szentendre: Magánkiadás
  • Török, K., Jurecskó, L., (2012). Boromisza Tibor. Szentendre: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
A fotók forrásai
  • Tan Kapuja Buddhista Főiskola
  • Ferenczy Múzeumi Centrum- Szentendre
  • Magyar Nemzeti Galéria
  • Sulyok Miklós

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK