Orient » Életutak » Ladányi László SJ

Ladányi László SJ

(Lao Taji)

1914. JANUÁR 14., DIÓSGYŐR
1990. SZEPTEMBER 23., HONGKONG Jeruzsálemi kereszt

JEZSUITA PAP, TANÁR, LELKIVEZETŐ

Orient » Életutak » Ladányi László SJ

Ladányi László SJ

(Lao Taji)

JEZSUITA PAP, TANÁR, LELKIVEZETŐ

1914. JANUÁR 14., DIÓSGYŐR 1990. SZEPTEMBER 23., HONGKONG Jeruzsálemi kereszt

Életútja

SZERZŐ: SZILAS LÁSZLÓ SJ RENDTÖRTÉNÉSZ NYOMÁN JTMR LEVÉLTÁR

Orvoscsaládban született, középiskolai tanulmányait a miskolci Fráter György Gimnáziumban végezte, majd Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára és a Zeneakadémia hegedű tanszakára járt párhuzamosan. Mint egyetemi hallgató néhány szemesztert Franciaországban tanult, itt tevékenyen bekapcsolódott a katolikus egyetemisták mozgalmába. Közben számos nyelvet elsajátított: angolul, franciául, németül és olaszul beszélt folyékonyan. Jezsuita hivatását érezve személyesen jelentkezett Rómában Wlodimir Ledóchowski jezsuita rendfőnöknél, aki biztatta és jótanácsokkal látta el. A noviciátusba jogi doktorátussal és zenei diplomával lépett be.
Ladányi László SJ
TOVÁBB
 

Filozófiai tanulmányai befejezése után, 1940-ben rendtársaival, Sebes Józseffel és Vajda Tiborral a kínai misszióba került. A pekingi nyelvi képzés után tanárai a Harvard Egyetemre akarták küldeni, de ő inkább a missziós életre vágyott. A teológiát a sanghaji Zikavej jezsuita főiskolán végezte, közben a Fuzsen Katolikus Egyetemen hegedűkoncerteket tartott. Zenei pályafutása azonban megszakadt: mivel harmadik probációja alkalmával elöljárója megtiltotta a hegedülést, a jezsuita engedelmesség nevében többé nem nyúlt a hangszerhez.

1949-ben a hatalomra került kommunisták kiűzték Kínából. A harmadik probáció után Hongkongba került, ahol letette az ünnepélyes utolsó (negyedik) fogadalmát. Itt a kínai történelemmel kezdett foglalkozni, valamint közel negyven éven át hetente közzétette Chinese News Analysis (Kínai hírek elemzése) című kiadványát, amelyben a kínai újságokban és rádiókban közölt híreket elemezte és kommentálta. Ezzel a tevékenységével világszerte elismert Kína-szakértő lett.

LADÁNYI LÁSZLÓ SJ MISSZIÓS ÁLLOMÁSHELYEI KELET-ÁZSIÁBAN

LADÁNYI LÁSZLÓ SJ MISSZIÓS ÁLLOMÁSHELYEI KELET-ÁZSIÁBAN

Könyvek

Dokumentumtár

Fotóarchívum

Alapvető szakirodalom, források
A fotók forrásai
  • Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára