Orient » Életutak » Lischerong Gáspár SJ

Lischerong Gáspár SJ

1889. JANUÁR 1. BÉGAFŐ
1972. JANUÁR 17., PUTZE Jeruzsálemi kereszt

JEZSUITA SZERZETES, TANÁR, LELKIVEZETŐ

Orient » Életutak » Lischerong Gáspár SJ

Lischerong Gáspár SJ

JEZSUITA SZERZETES, TANÁR, LELKIVEZETŐ

1889. JANUÁR 1. BÉGAFŐ
1972. JANUÁR 17., PUTZE Jeruzsálemi kereszt

Életútja

SZERZŐ: SZILAS LÁSZLÓ SJ RENDTÖRTÉNÉSZ NYOMÁN JTMR LEVÉLTÁR

Érettségije után felvételét kérte a veszprémi egyházmegyei szemináriumba. 1911. június 29-én Hornig Károly püspök szentelte pappá. 1912-ben lépett be Nagyszombatban a jezsuita rendbe. 1914-ben Innsbruckba került szemináriumi tanulmányainak elmélyítésére. 1916-tól Pécsett latin és magyar nyelvet tanított. A következő évben Kalocsára került tanárnak. 1918–22-ig a bp.-i egyetemen tanult latint és történelmet. Doktori tézisét a jezsuita történészről, Pray Györgyről írta.

Lischerong Gáspár SJ
TOVÁBB

Egyévi újabb tanítás után 1923-ban elvégezte a harmadik próbaévet. Ez az év más irányt adott életének. Akkoriban kezdte meg a magyar rendtartomány kínai misszióját; ő is jelentkezett a hithirdető munkára. 1924-ben először az Egyesült Államokba ment, hogy támogatókat szerezzen. Két év múlva érkezett Kínába. Jól megtanulta a nyelvet, mert később írni is tudott kínaiul. 1928-ban T’ien chu t’angba került, ahol huszonegy évig dolgozott. Nagy tekintélyre tett szert. Egy pusztító árvíz idején a kormány őt bízta meg a kiutalt segély kiosztásával. A japán megszállás alatt is be akarták vonni a közéleti tevékenységbe, de azt nem fogadta el.

A vörös forradalom számára csak üldöztetést jelentett. Hosszú házifogsága alatt a Vatikán a missziót egyházmegyei rangra emelte, és őt tette meg apostoli adminisztrátornak 1947. július 9-én. Titokban is eredményesen dolgozott kitoloncolásáig. 1954 novemberében érkezett Tajvanra, és a következő évben kezdte el a missziós munkát Pocuban. Három magyar atyával, két testvérrel és néhány kínai atyával rövid idő alatt virágzó missziót építettek fel. Ott halt meg 1972-ben.

LISCHERONG GÁSPÁR SJ MISSZIÓS ÁLLOMÁSHELYEI

Lischerong Gáspár SJ missziós állomáshelyei

Könyvek

Dokumentumtár

Fotóarchívum

Alapvető szakirodalom, források
 • Magyar jezsuiták Kínában. Szeged, 1935.
 • Pray György élete és munkái. Bp., 1937.
 • Cat. Def. II. 58.
 • DHCJ III. 2369.
 • F-V 17.
 • MJTN 142.
 • MKL VII. 883.
 • Szajkó J.: P. Lischerong hithirdető missziósterülete Kínában. A pogány Kína. Bp., 1928. 98–101.
 • Mindhalálig munkában. †P. Lischerong Gáspár. Új Ember 28. (1972. március 26.) 13, 4.
 • Koch I.: Msgr. Lischerong Gáspár. FMJ 28. (1972. tavasz) 3–5, 9–10.
 • Vajda T.: P. Lischerong Gáspár Puyangban. FMJ 28. (1972. tavasz) 13–5.
 • Msgr. Lischerong Gáspár S. J. 1889–1972. Cor Unum 117. (1972) 2.
 • Koch I.: †Msgr. Lischerong Gáspár S. J. 1889–1972. Cor Unum 118. (1972) 1–2.
 • Maron J.: Msgr. Lischerong taiwani működése. FMJ 28. (1972. tavasz) 17–20.
 • Koch I.: Msgr. Lischerong Gáspár SJ (1889–1972) Szolgálat 14. (1972. Péter-Pál) 108–9.
 • adt.arcanum.com
A fotók forrásai
 • Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára