Orient » Életutak » Nemes Ödön SJ

Nemes Ödön SJ

1926. MÁJUS 27. GYŐR
2011. AUGUSZTUS 19., BUDAPEST Jeruzsálemi kereszt

JEZSUITA SZERZETES, TANÁR, LELKIVEZETŐ

Orient » Életutak » Nemes Ödön SJ

Nemes Ödön SJ

JEZSUITA SZERZETES, TANÁR, LELKIVEZETŐ

1926. MÁJUS 27. GYŐR
2011. AUGUSZTUS 19., BUDAPEST Jeruzsálemi kereszt

Életútja

SZERZŐ: SZILAS LÁSZLÓ SJ RENDTÖRTÉNÉSZ NYOMÁN JTMR LEVÉLTÁR

1944–6 között a zugligeti Manrézában volt novícius. 1947–49 között Szegeden filozófiát tanult, majd külföldre távozott, a japán misszióba kérte magát. 1950–52 között Jokoszukában japán nyelvet tanult, majd mellette a második évben a kollégiumban angol nyelvet tanított. 1953–57 között Torontóban végezte el a teológiát. 1958–61 között Kóbéban angol nyelvet tanított, a Mária-kongregáció vezetője volt. 1961-ben átkerült a japán jezsuita provincia kötelékébe. 1961–68 között a Jokohama közelében lévő Eikó középiskolában volt angoltanár. 1968–72 között a japán jezsuita skolasztikátus rektoraként tevékenykedett. 1972–77 között a kamakurai lelkigyakorlatos házban, majd 1972–82 között a tokiói skolasztikátusban tartott lelkigyakorlatokat. 1983-ban a tokiói Komaba városrészben fekvő jezsuita rendház elöljárója volt. 1984-től a tokiói szegények között végzett szociális munkát. 1995-ben hazatért Magyarországra, de két évig a gyulafehérvári szemináriumban volt spirituális, majd 1997–2002 között a Bp.-i Sodrás utcai rendház superiora, utána haláláig lelki vezetéssel és lelkigyakorlatok adásával foglalkozott.

Nemes Ödön SJ

Nemes Ödön SJ Missziós Állomáshelyei

Nemes Ödön SJ Missziós Állomáshelyei

Könyvek

Dokumentumtár

Fotóarchívum

Alapvető szakirodalom, források
 • Cukaaru tame ni. (Nyolcnapos lelkigyakorlat szerzetes elöljárók számára, és előadások szerzeteseket képzők számára.) Tokió, 1970
 • Szeisho to Vatasitacsi. I–III. (Lukács evangélium magyarázata három kötetben.) Tokió, 1972
 • Reitekisido no tame no workbook. (Lelki vezetők számára tartott műhelyek és gyakorlatok.) Tokió, 1977
 • Vatsi no rekisi o kanszo suru. (Élettörténetemet szemlélve.) Tokió, 1980
 • Sakai no tadanaka de misza o ikiru. (A szentmise megélése a szociális valóságokban.) Tokió, 1987
 • Siavase na kekkom e no micsi. (Boldog házasság felé vezető út.) Tokió, 1987
 • Dai jon kjorei ni motozuku jokakan no mokuso. (A XXXII. általános rendgyűlés négy határozatán alapuló nyolcnapos lelkigyakorlat jezsuiták számára.) Tokió, 1991
 • Hogyan születik, nevelkedik és dolgozik egy japán misszionárius? MJV I. 304–26
  Seikacu kara inoru. I–V. (Az életből imádkozva. A mindennapok lelkigyakorlata öt kötetben.) Tokió, 1994
 • Ima és élet. I–V. Bp., 2002–5
 • Párbeszélgetés. Kapcsolatépítő munkafüzet jegyes- és házaspároknak. Tokió, 2009
 • Bereczki Sz.: Beszélgetés Nemes Ödön jezsuitával. ProvH 44. (1996. június–július) 15–7
 • Vámos P.: „A Názáreti Jézus követése valóban boldoggá tudott tenni.” KKÖ 211–30
 • Nemesszeghy E.: P. Nemes Ödön SJ. Jezsuiták küldetése 12
 • Miklósházy 60–1; Mijaszaka Kenicsi megemlékezése Nemes Ödön atya temetésén. ProvH (2011. október) 13–4.
A fotók forrásai
 • Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára- Fényképgyűjtemény
 • Fortepan / Csőke József
 • allnumis.com