Orient » Életutak » Schwaiger Imre György

Schwaiger Imre György

1868. Szeged (?)
1940. június 24. Delhi Jeruzsálemi kereszt

Indiai évei: 1895-1940

MŰKERESKEDŐ, MŰGYŰJTŐ

Orient » Életutak » Schwaiger Imre György

Schwaiger Imre György

MŰKERESKEDŐ, MŰGYŰJTŐ

1868. Szeged (?)
1940. június 24. Delhi Jeruzsálemi kereszt

Indiai évei: 1895-1940

Életútja

SZERZŐ: KELÉNYI BÉLA TIBETOLÓGUS

Schwaiger Imre szegedi kereskedő-családban született, édesapja Schwaiger (Schweiger) Károly, Kecskemétről származó kereskedő, édesanyja Fabritzky Janka volt. A szegedi kereskedelmi iskola befejezése után, 1887 körül utazott Angliába, és Londonban a Credit Lyonnais bank tisztviselője lett. Feltehetően itt ismerkedett meg a Magyarországról Indiába kivándorolt, főként drágakövekkel és indiai iparművészeti tárgyakkal kereskedő Telléry Jánossal, aki munkát ajánlott számára. Schwaiger 1895-ben telepedett le Indiában, ahol az S. J. Telléry & Co cég üzletvezetője lett, először Bombayben, majd 1897-től Simlában és Kalkuttában is.

Schwaiger Imre
TOVÁBB
 

Telléry csődbejutása után az elsősorban drágakövekkel kereskedő dzsaina Backliwal-családdal társult, majd 1910 körül alapította meg Delhiben, az 1920-as évek elején pedig Londonban híressé vált műkereskedését. „Múzeum”-ában –ahogy Delhiben levő villáját a kortársak nevezték – megfordultak a korszak nevezetességei, a brit-indiai arisztokrácia előkelőségei, 1911-es indiai császárrá koronázása alkalmával maga V. György angol király is. Az I. világháború után Schwaiger felvette az angol állampolgárságot.

1914-től fogva egészen 1939-ig, az üzleti élettől való visszavonulásáig majdnem minden évben adományozott műtárgyakat szülőhazájának. Szinte rögtön megalakulásától kezdve rendszeresen támogatta a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeumot, a folyamatosan ajándékozott gandhárai és mathurái tárgyakkal Schwaiger a múzeum indiai gyűjteményének legértékesebb részét alapította meg, de a tibeti és a nepáli gyűjtemény kialakulása is neki köszönhető. A múzeum első igazgatója, Felvinczi Takács Zoltán nem véletlenül nevezte Schwaigert a Hopp Múzeum második megalapítójának, aki érdemei elismeréséül 1931 körül megkapta a Magyar Érdemrend II. osztályát.

Indiai működése alatt folyamatosan adott el, illetve ajándékozott műtárgyakat különböző intézményeknek, elsősorban a londoni Victoria & Albert Museumnak (kezdetben tibeti és nepáli szobrokat és ékszereket, majd többek között egy nagyobb gandhárai szoborgyűjteményt is), de a British Library keleti szekciójában is megtalálhatók a tőle vásárolt keleti kéziratok és miniatúrák. Ezenkívül több nagy nyugati és indiai múzeum gyűjteményében találhatók a műkereskedéséből származó tárgyak. Az elsők között érdeklődött a tibeti és nepáli művészet iránt, a magyar tudomány Schwaigert egyenesen a nepáli művészet korai felfedezőjeként tartja számon.

Schwaiger még 1886-ban, egy évvel Indiában való letelepedése után megnősült, angol kereskedő leányát vette el, s négy gyermeke Indiában született. Halála után az üzletet a negyedik gyermek, Ilona (1905–1957) vezette tovább Delhiben, ám India függetlenségének kikiáltása után felszámolta. Külföldön indított el vállalkozásokat, majd 1954-ben visszatért Indiába, ahol Backliwal-családdal együtt próbált egy újabb műkereskedést kialakítani.

SCHWAIGER IMRE INDIÁBAN

Schwaiger Imre Indiában

Könyvek

Dokumentumtár

Fotóarchívum

Alapvető szakirodalom, források
 • Péter László: Szegedi műgyűjtő Indiában. Uő: Szegedi örökség. Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest, 1983, 236–240.
 • Kelényi Béla: Schwaiger Imre a Connaisseur. Egy családregény fejezete a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum történetéből. Művészettörténeti Értesítő, 1998, Vol. XLVII., 1–2. sz., 53–65.
Alapvető szakirodalom a schwaiger imre által adományozott műtárgyakról
 • Baktay, Ervin: Recent Acquisitions of the Museum of Eastern Asiatic Arts in Budapest. Acta Orientalia Hungarica, Tom. I., 1951, 192–212.
 • Baktay, Ervin: Indian Stone Sculpture in the Budapest Museum of Eastern Asiatic Arts. Acta Orientalia Hungarica, Tom. III., 1953, 135–165.
 • Baktay Ervin: Mogul és rádzsput festmények a Keletázsiai Művészeti Múzeumban. Az Iparművészeti Múzeum évkönyvei I., 1954, 42–59.
 • Baktay Ervin: Nepáli fémplasztika a Keletázsiai Művészeti Múzeumban. Az Iparművészeti Múzeum évkönyvei II. i. m. 291–304.
 • Tóth Edit: Nepál művészete a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeumban. Budapest, 1963
 • Kovács, György – Tóth, Edit: Pancamaharaksasutrani ”The Sutra-s of the Five Great protectors”, Az Iparművészeti Múzeum évkönyvei VI., 1963, 197–212
 • Tóth, Edit: Terracottas from the Gupta Period. Az Iparművészeti Múzeum évkönyvei VII., 1964, 211–224
 • Tóth, Edit: Terracottas from the Kushan Period. Az Iparművészeti Múzeum évkönyvei VIII., 1965, 167–178.
 • Horváth, Vera: Maurya Mother Goddes Figurines. Az Iparművészeti Múzeum évkönyvei X., 1967, 157–165
 • Horváth, Vera: Textilek az indiai gyűjteményben. Az Iparművészeti Múzeum évkönyvei XI., 1968, 169–180
 • Horváth, Vera: Ganhara Stone Carvings in the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts, Acta Orientalia Hungarica, XXVI. (2—3), 1972, 315–326
 • Ferenczy, László: Buddhist Works of Art in the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts, Budapest. Orientations, 1987, March, 30–41
 • Renner Zsuzsanna: A Pála-korszak szobrászatának emlékei a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményében. Az Iparművészeti Múzeum évkönyvei XIV., 127—141;
 • Kelényi Béla: Egy 14. századi stílusú, tibeti thangka ikonográfiai és stiláris problémái. Keletkutatás, 1996 tavasz, 111–121.
 • Kelényi, Béla: On the Iconographic and Stylistic Problems of a Fourteenth-Century Type Thangka. Tibetan Studies. Proceedings of the 7th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995. Wien, 1997, Vol. 1, 487–494.
 • Kelényi, Béla: Buddhist or Hindu? A Rare Nepalese Figure in the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts, Budapest. Berliner Indologische Studien, 1998, Band 11/12, 297–306.
 • Kelényi, Béla: Two Trunks from London: Hungarian aspects of the ‘discovery’ of Nepalese art. Ars Decorativa 24, 2006, 123–145.
A fotók forrásai
 • Kelényi Béla
 • Nagy Elek
 • commons.wikimedia.org
 • Edward J. Buck: Simla: Past And Present. Calcutta, Spink & Co., 1904
 • findagrave.com