Orient » Életutak » Vay Péter

Gróf Vay Péter

1864. Szeptember 26., Gyón
1948. Február 28., Assisi, Olaszország Jeruzsálemi kereszt

Ázsiai útjai: 1902—1906 / 1907 / 1913—1914

CÍMZETES RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖK, MISSZIÓKAT VIZITÁLÓ VILÁGUTAZÓ, MŰGYŰJTŐ, ÍRÓ, KELET-KUTATÓ

Orient » Életutak » Vay Péter

Gróf Vay Péter

CÍMZETES RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖK, MISSZIÓKAT VIZITÁLÓ VILÁGUTAZÓ, MŰGYŰJTŐ, ÍRÓ, KELET-KUTATÓ

1864. Szeptember 26., Gyón
1948. Február 28., Assisi, Olaszország Jeruzsálemi kereszt

Ázsiai útjai: 1902—1906 / 1907 / 1913—1914

Életútja

SZERZŐ:  FELDOLGOZÁS ALATT

Címzetes püspök, misszionárius világutazó, író, Kelet-kutató, aki minden vagyonát karitatív célokra fordította. Római tanulmányai hatására előbb a reformátusvallásról a katolikus hitre tért át, majd hivatásul a papi pályát választotta. Felszentelése 1898. június 16-án történt Esztergomban. A következő két évtizedben a Vatikán megbízásából többször is bejárta a Földet, a Távol-Kelet országaiban éveket töltött. Uralkodókkal, államfőkkel tárgyalt, így pl. Roosevelt elnök is többször fogadta. Tudományos alaposságú megfigyelőképessége, széleskörű nyelvtudása, stratégiai elemző készsége és irodalmi érzéke úti beszámolókban összegződött. Tudósításai számos világlap hasábjain kaptak helyet, Magyarországon főként a Budapesti Szemle, a Katholikus Szemle és a Vasárnapi Újság közölte írásait. Az úti beszámolókból, naplójegyzetekből terjedelmes könyvek jelentek meg. Irodalmi bevételéből Koreában egy missziós központ részeként gyermekmenhelyet létesített.

Vay Péter portré, festő László Fülöp

A LÁSZLÓ FÜLÖP ÁLTAL FESTETT VAY PÉTER PORTRÉ
1907-BŐL

TOVÁBB
 

A gyóni plébániát két telek adományozásával és a szükséges egyházjogi engedélyek beszerzésével alapozta meg. A Vay-kúriába 1912-ben karmelita nővéreket telepített, majd a világháború éveiben 100 fős hadiárvaházat létesített. Hatvan évesen, 1924-ben Assisi városába, a kapucinus rendbe vonult. Közel negyedszázad múltán úgy távozott a földi világból, hogy hazájában már szinte teljesen elfeledték. Az utóbbi években számos kísérlet történt zsinórmértékül szolgáló életművének felelevenítésére.

ÁZSIAI ÚTJAI

Vay Péter ázsai útjai

ELSŐ ÁZSIAI ÚTJA

1902—1903

Először járt az ázsiai kontinens belsejében, eljutott a Távol-Keletre is. Négy ország négy császára személyesen fogadta otthonában. A transzszibériai vasúton végig utazta a vonal akkor teljes hosszát. Moszkvából indult és Irkutszkon át, a Bajkál-tavon átkelve folytatta útját Mandzsúria határáig. Innen jutott el Port Athur-ba (ma Dalian, Kína). Útközben Mukdenben (ma Shenyang, Kína) az orosz diplomáciai ügyvivő és Mandzsúria kínai kormányzója is fogadta palotájában. Port Arthurból 1902 októberelsején érkezett meg Pekingbe. November elején fogadta őt Cixi anyacsászárné és az ifjú császár. Az angol követségen volt szállása, idejét a kínai katolikus missziók történetének megismerésével töltötte. 1902 november 11-én Tanggu kikötőjéből hajózott tovább. November 14-én érkezett meg Szöulba. November 20-án fogadta őt a koreai uralkodó, Kodzsong (Gojong) császár és öccse, a trónörökös is. December közepén hajózott át Japánba, ahol három hónapot töltött. Végig látogatta a katolikus intézmények jelentős részét. Műemlékeket, szentélyeket, iskolákat, múzeumokat keresett fel. 1902 januárjában magánlakosztályában fogadta őt Meidzsi császár.

MÁSODIK ÁZSIAI ÚTJA

1907. 04.01 — 08.

1907-ben jutott el Vay Péter ismét Japánba és Koreába. Utazása hivatalos célja ezúttal is a katolikus misszióval kapcsolatos diplomáciai feladatok ellátása volt, de ezen az úton egyéb fontos megbízatást is teljesített. Ekkor vásárolta meg a magyar államnak a Szépművészeti Múzeum keleti gyűjteményének alapját képező japán anyagot.

HARMADIK ÁZSIAI ÚTJA

1913—1914

A misszió elsődleges célja a kikötőkben végzett munkás pasztoráció volt. Triesztből indult a hajóút India, Sri Lanka (akkor Ceylon-sziget), Malajzia, Szingapúr, Jáva, Borneó, Szumátra, Thaiföld (akkor Sziám), Vietnám, Hongkong és Shanghai érintésével Japánba. 1914. március 25-én kötött ki Nagaszakiban. A missziós feladatok mellett, mint a Szépművészeti Múzeum japán gyűjteményének igazgatója, művészettörténeti kutatásokat is végzett. Japánból ismét Koreába vezetett útja, majd Kínán, Mandzsurián és Szibérián keresztül indult vissza Európa felé.

Vay Péter Hagyaték

Japán gyűjtemény

Hagyaték - Hirosige kép a fametszet gyűjteményből

Hirosige kép a fametszet gyűjteményből

1907-ben arra vállalkozott, hogy Japánban gyűjtsön a Szépművészeti Múzeum részére egy főként fametszetekből álló kollekciót. E célra állami költségvetésből 20 000 koronát különítettek el. Vay Péter 1907 júliusának végére fejezte be a feladatot Japánban, s egy közel 3000 tárgyból álló gyűjteményt küldött haza. A szerény összegből eredetileg csak régi fametszeteket, tekercsképeket és néhány iparművészeti alkotást szándékozott vásárolni, de sikerült jó néhány korai buddhista plasztikát és festményt is beszereznie. Számos neves festészeti iskola alkotásaiból vásárolt (egy részük később sajnos másolatnak bizonyult); a közel 1200 fametszetet tartalmazó összeállításban Hiroshige, Hokusai, Utamaro, Toyokuni műveit tartotta legtöbbre. Válogatásában arra törekedett, hogy a művek a legjellegzetesebb stílusokat, iskolákat reprezentálják. A Vay Péter-gyűjteményt ma a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum őrzi.

Könyvek

Dokumentumtár

Alapvető szakirodalom, források
  • Fajcsák Györgyi – Umemura Yuko (szerk.): Ukijo-e. Az elillanó világ képei. Válogatás gróf Vay Péter japán fametszet gyűjtéséből.
  • Ferenczy László: Hó, hold, cseresznyevirág. A japán fametszetek világa. Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1989.
  • Ázsia Művészete. A százéves Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményei, Bp.2019., 354 oldal.
  • Gróf Vay Péter: A keleti féltekén https://mtda.hu/books/
  • Peter Vay: Korea of bygone days http://mek.oszk.hu/
  • Gaudi Kitti: VAY PÉTER, EGY MISSZIONÁRIUS-MŰGYŰJTŐ A 20. SZÁZAD ELEJÉN http://acta.bibl.u-szeged.hu/ https://www.dabas.hu/
  • Részletes életrajz, publikációs lista: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/
A fotók forrásai