Orient » Életutak » Xeravits Géza

Xeravits Géza

1971. FEBRUÁR 20., BUDAPEST
2019. SZEPTEMBER 27., ZSÁMBÉK Jeruzsálemi kereszt

TEOLÓGUS, EGYETEMI TANÁR, KUTATÓ

Orient » Életutak » Xeravits Géza

Xeravits Géza

TEOLÓGUS, EGYETEMI TANÁR, KUTATÓ

1971. FEBRUÁR 20. BUDAPEST
2019. SZEPTEMBER 27., ZSÁMBÉK Jeruzsálemi kereszt

Életútja

SZERZŐ: PROF. DR. ZSENGELLÉR JÓZSEF TEOLÓGUS, HEBRAISTA

Xeravits Géza 1971. február 20-án született Budapesten. Csepelen nőtt fel. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán végezte 1989-1996 között. Ez idő alatt az ELTE Hebraisztika szakán, és a KRE Hittudományi karán is hallgatott órákat. A KRE Bibliai és Judaisztikai Intézete jelentette meg első könyvét 1995-ben: Szentírásértelmezés Qumránban. Teológusi diplomája és kivételes kommunikációs képességei birtokában a Nyíregyházi Szent Athanáz Görögkatolikus Főiskola oktatója lett. Megalapította a Studia Biblica Athanasiana folyóiratot. Innen indult peregrinációba, 1999-ben a belgiumi Leuven Katolikus Egyetemére, majd 2000-ben református ösztöndíjjal Groningenbe, ahol a Qumran Intézet vezetőjénél doktorált.
Xeravits Géza
TOVÁBB

Disszertációja a leideni Brill kiadónál jelent meg: King, Priest, Prophet, Positive Eschatological Protagonists of the Qumran Library (2003). Jó peregrinusként hazatérve 2002-től a Pápai Református Teológiai Akadémia Ószövetségi tanszékének lett oktatója. Itt a tanszék vezetőjével közösen szervezték meg a Simeon kutatóintézetet, melynek több könyvsorozatát szerkesztette: Simeon Könyvek, Horizontok. A Kutatóintézetben kezdeményezésére indult útjára a nemzetközi deuterokanonikus konferenciasorozat, melynek 10 konferenciája anyagát a leideni Brill és a berlini De Gruyter kiadó jelentette meg. A bakonybéli Szent Mauritius Monostorban 2006-ban diakónussá szentelték. Beindította a monostor könyvkiadását (Lectio divina). 2008-ban habilitált a PPKE-en (Könyvtár a pusztában bevezetés a holt-tengeri tekercsek nem-bibliai irodalmába, Pápa, 2008), Pápán pedig Egyetemi tanári kinevezést nyert. 2009-től a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tanszékvezető egyetemi tanárként oktatott. Itt indította útjára a Sapientia Biblikus Tanszékének könyvsorozatát, melyben 12 kötetet jegyezett szerkesztőként. A Magyar Hebraisztikai Társaság alelnöke 2010 óta. 2015-től a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának Ószövetségi Tanszékén tanított, közben Humbolt ösztöndíjjal a Halle-Wittenbergi Egyetemen kutatott egy évet. Ebben az időszakban jelent meg Qumrán monográfiája németül, illetve “Take Courage, O Jerusalem…” Studies in the Psalms of Baruch 4–5 (De Gruyter 2015) kötete. 2017-ben megkapta a Schweitzer József emlékdíjat. 2019 márciusától a Károli Gáspár Református Egyetemen kutató professzorként dolgozott. Ebben az időszakban állt össze gyűjteményes kötete: From Qumran to the Synagogues, Selected Studies on Ancient Judaism (De Gruyter 2019).

Tudományos munkásságának kiegészítéseként az Agra Kulturális Utazási Társaság szervezésében zarándok utakat vezetett a Szentföldre, illetve Grúziába, Örményországba, Etiópiába. Utazásainak szellemi esszenciájaként látott napvilágot a Jeruzsálem – a Föld köldöke című tanulmánya (in Szent városok, szent körzetek Tibettől Etiópiáig. L’Harmattan-Agra 2012); a Zsidó és keresztény szent helyek a késő-ókori Palesztinában (2016) című könyve a Ráday Bibliamúzeum kiadásában; az Egy nap Jézus nyomában: Az Olajfák-hegyétől a Szent Sírig (2017) az Agra kiadásában. „A kereszténység szegélyein” címmel Örményország, Grúzia és Etiópia szent helyeinek bemutatására készült, melyből csak az Örmény rész készülhetett el. Pápai tanár korában eljutott Nepálba is. Az elméletet a valóság jelenének és múltjának a személyes megismerésével ötvözte, így váltak felülmúlhatatlanul élvezetessé, szellemi zarándoklatokká előadásai, baráti beszélgetései is.

2016 óta tartó betegsége során is alkotott, amiből két utolsó írásában a szellemi mellett lelki zarándoklatáról is vall megrázó őszinteséggel és mély hittel. A „Sebeiben van gyógyulásunk”- ban Heidl Györggyel beszélget, majd kicsit később napvilágot látott utolsó írása a „Mindenem él”.

Amikor hálát adunk Istennek mindazért a tudományos és szellemi gazdagságért, ami személyes találkozások, beszélgetések és írásainak olvasása révén kaptunk Xeravits Gézától, hadd búcsúzzunk Tőle az általa írt gondolatokkal:

„Miért keresitek az élőt a halottak között? – kérdezi az angyal, de kérdezhetné azt is: miért keresitek a világosságot a sötétségben? vagy miért keresitek a győztest a vesztesek között? … Ez az üzenet mindmáig hangosan belekiált magányunk elzárt süketségébe, belevilágít kilátástalanságaink sötétjébe, megnyitja sírjainkat és életre vezet.” (X.G.: Krisztus köztünk…, 2009, 33.o.)

 

XERAVITS GÉZA FŐ KUTATÁSI TERÜLETE

Xeravits Géza fő kutatási területe

Könyvek

Dokumentumtár

Fotóarchívum

XERAVITS GÉZA TUDOMÁNYOS BIBLIOGRÁFIÁJA

KÖNYVEK

Angol és német könyvek

2019 From Qumran to the Synagogues. Selected Studies on Ancient Judaism, edited by Ádám Vér (DCLS 43), Berlin: De Gruyter. [ISBN: 978-3-11-061561-6]
2015a „Take Courage, O Jerusalem….” Studies in the Psalms of Baruch 4–5 (DCLS 25), Berlin: De Gruyter. [ISBN: 978-3-11-041200-0]
2015b Einführung in die Qumranliteratur, co-writer with Peter Prozig (De Gruyter Studium), Berlin: De Gruyter. [ISBN: 978-3-11-038756-8]
2003 King, Priest, Prophet. Positive Eschatological Protagonists of the Qumran Library (STDJ 47), Leiden: Brill. [ISBN: 978-9-00-412892-7]

Magyar könyvek

2020 Bevezetés a deuterokanonikus könyvek keletkezés- és irodalomtörténetébe, szerk. Szabó Miklós, Budapest: Kairosz. [ISBN: 978-963-514-059-6]
2018 „Sebeiben van gyógyulásunk”, beszélgetőtárs: Heidl György, Budapest: Kairosz. [ISBN: 978-9-63-662990-8]
2017 Egy nap Jézus nyomában: Az Olajfák hegyétől a Szent Sírig, Budapest: Agra. [ISBN: 978-963-12-8575-8]
2016 Zsidó és keresztény szent helyek a késő-ókori Palesztinában, Budapest: Ráday Gyűjtemény Bibliamúzeum [ISBN: 978-963-82-9913-0].
2010 A próféták élete. Bevezetés, fordítás és jegyzetek (Eulogia 3), Budapest: L’Harmattan. [ISBN: 978-963-23-6321-9].
2009a Morzsák Dánieltől Bárukig. Újabb tanulmányok a korai zsidóság irodalmából, Budapest: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. [ISBN: 978-963-88-3560-4]
2009b Krisztus köztünk…! Gondolatok a Szentírásról, Budapest: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola [ISBN: 978-963-23-6222-9]
2008a Könyvtár a pusztában. Bevezetés a holt-tengeri tekercsek nem-bibliai irodalmába (Deuterocanonica 3), Pápa–Budapest: PRTA–L’Harmattan. [ISBN: 978-963-97-7904-4]
2008b A deuterokanonikus könyvek. Bevezetés keletkezés- és irodalomtörténetükbe (Deuterocanonica 4), Pápa–Budapest: PRTA–L’Harmattan. [ISBN: 978-963-97-7909-9]
2006 A Zarándokénekek. Zsoltártanulmányok, első kötet (Zsolt. 120–134) (Lectio Divina 3), Bakonybél: Szent Mauríciusz Monostor. [ISBN: 963-7343-75-X]
2004 Tanulmányok az ókori Izrael kultuszáról (Simeon Könyvek 2), Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia. [ISBN: 963-8645-81-4]
2003 Átalakuló hagyományok. Tanulmányok a qumráni közösség, a korai zsidóság és a születő kereszténység irodalmából (Coram Deo), Budapest: L’Harmattan. [ISBN: 963-9457-36-1]
2001 A qumrâni közösség szentírásértelmezése. Folyamatos pešerek (Acta Theologica Papensia 5), Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia. [ISBN: 963-0068-17-6]
1995 Szentírás-értelmezés Qumrânban. Folyamatos pešerek. Fordítás és magyarázat (KRE HTK Bibliai és Judaiszikai Kutatócsoport Kiadványai), Budapest: Budapesti Református Teológiai Akadémia. [ISBN: 978-963-8392-16-9]

SZERKESZTETT KÖNYVEK

Angol kötetek

2018 Figures Who Shape Scriptures, Scriptures that Shape Figures. Essays in Honour of Benjamin G. Wright, co-editor with Greg Schmidt Goering (DCLS 40), Berlin: De Gruyter. [ISBN: 978-3-11-059637-3]
2017 Various Aspects of Worship in Deuterocanonical and Cognate Literature, co-editor with József Zsengellér and Ibolya Balla (DCLY 2016/2017), Berlin: De Gruyter. [ISBN: 978-3-11-046656-0]
2015 Religion and Female Body in Ancient Judaism and Its Environments (DCLS 28), Berlin: De Gruyter. [ISBN: 978-3-11-041009-9]
2014a Canonicity, Setting, Wisdom in the Deuterocanonicals. Papers of the Jubilee Meeting of the International Conference on the Deuterocanonical Books (DCLS 22), Berlin: De Gruyter. [ISBN: 978-3-11-039254-8]
2014b Political Power and Ideology in Early Judaism Biblische (Notizen 161), Freiburg im Breisgau: Herder. [ISSN: 0178-2967]
2013 Scriptural Authority in Early Judaism and Ancient Christianity, co-editor with Tobias Nicklas and Isaac Kalimi (DCLS 16), Berlin: De Gruyter. [ISBN: 978-3-11-029553-5]
2012 A Pious Seductress. Studies in the Book of Judith (DCLS 14), Berlin: De Gruyter. [ISBN: 978-3-11-027998-6]
2010a The Stranger in Ancient and Mediaeval Jewish Tradition: Papers Read at the First Meeting of the JBSCE, Piliscsaba, 2009, co-editor with Jan Dušek (DCLS 4), Berlin: De Gruyter. [ISBN: 978-3-11-022204-3]
2010b Dualism in Qumran (LSTS 76), London: T&T Clark. [ISBN: 978-0-56-723435-3]
2010c Deuterocanonical Additions of the Old Testament Books: Selected Studies (DCLS 5), Berlin: De Gruyter. [ISBN: 978-3-11-024053-5]
2010d Studies in the Book of Wisdom, co-editor with József Zsengellér (JSJSup 142), Leiden: Brill. [ISBN: 978-9-00-418803-7]
2008 Studies in the Book of Ben Sira: Papers of the Third International Conference on the Deuterocanonical Books, Shime’on Centre, Pápa, Hungary, 18–20 May, 2006, co-editor with József Zsengellér (JSJSup 127), Leiden: Brill. [ISBN: 978-9-00-416906-7]
2007a Reflecting Diversity. Historical and Thematical Perspectives in the Jewish and Christian Tradition, co-editor with Péter Losonczi (IS 1), Wien: LIT. [ISBN: 978-3-82-580508-1]
2007b The Books of the Maccabees: History, Theology, Ideology: Papers of the Second International Conference on the Deuterocanonical Books, Pápa, Hungary, 9–11 June, 2005, co-editor with József Zsengellér (JSJSup 118), Leiden: Brill. [ISBN: 978-9-04-741893-1]
2005 The Book of Tobit: Text, Tradition, Theology: Papers of the First International Conference on the Deuterocanonical Books, Pápa, Hungary, 20–21 May, 2004, co-editor with József Zsengellér (JSJSup 98), Leiden: Brill. [ISBN: 978-9-00-414376-0]

Magyar kötetek

2012 Szent helyek, szent körzetek: Tibettől Etiópiáig, társszerkesztő: Nagy Elek, Budapest: L’Harmattan. [ISBN: 978-963-236-579-4]
2011a Angyalok az ókortól Szent Tamásig, társszerkesztő: Tamási Balázs és Szabó Miklós Xavér (Bibliatudomány Tanszék Kiadványai 7), Budapest: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. [ISBN: 978-963-236-459-9]
2011b Az igazságról, társszerkesztő: Papp Miklós (Sapientia Füzetek 19), Budapest: Vigilia. [ISBN: 978-963-992-020-0]
2010 Izsák megkötözése. Történet és hatástörténet (Bibliatudomány Tanszék Kiadványai 3), Budapest: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. [ISBN: 978-963-88356-2-8]
2008 A liturgiáról ökumenikus megközelítésben (Horizontok 4), Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia. [ISBN: 978-963-9779-03-7]
2005a Tobit/Tóbiás könyve. Szöveg – hagyomány – teológia, társszerkesztő: Zsengellér József (Deuterocanonica 2), Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia. [ISBN: 963-86763-0-2]
2005b Ikonográfia ökumenikus megközelítésben (Horizontok 1), Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia. [ISBN: 963-9457-93-0]
2005c Elmélet és gyakorlat a zsidó-keresztény gondolkodás történetében, társszerkesztő: Ódor Balázs (Horizontok 2), Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia. [ISBN: 963-9457-94-9]
2005 A remeteélet iskolájában. Válogatott források és tanulmányok, társszerkesztő: Baán Izsák (Lectio Divina 2), Bakonybél: Szent Mauríciusz Monostor. [ISBN: 963-7343-22-9]
2004 Vita és párbeszéd. A monoteista hagyomány történeti perspektívában, társszerkesztő: Losonczi Péter (Dialogos), Budapest: Goldziher Intézet. [ISBN: 963-9457-78-7]

CIKKEK, TANULMÁNYOK, KÖNYVFEJEZETEK, LEXIKON-SZÓCIKKEK

Angol, német és francia cikkek és tanulmányok

2019 „David in the Dura Synagogue,” in: I. Fröhlich (szerk.), David in Cultural Memory (CBET 93), Leuven: Peeters, 163–170.
2018 „The Reception of the Figure of David in Late Antique Synagogue Art,” in: G. Xeravits and G.S. Goering (szerk.), Figures who Shape Scriptures, Scriptures that Shape Figures. Essays in Honour of Banjamin G Wright III. (DCLS 40), Berlin: De Gruyter, 71–90.
2018 „Lives of the Prophets,” in Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Volume 16, Berlin: De Gruyter, 956–957.
2017a „The Figure of Moses in Ancient Synagogue Art,” in: M. Sommer et al. (szerk.), Mosebilder. Gedanken zur Rezeption einer literarischen Figur im Frühjudentum, frühen Christentum und der römisch-hellenistischen Literatur (WUNT 390), Tübingen: Mohr Siebeck, 415–428.
2017b „Remarks on the emergence of Daniel 1,” Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 56 (2017) 151–156.
2017c „Temple and Synagogue in Late Antiquity,” in: G. Xeravits – J. Zsengellér – I. Balla (szerk.), Various Aspects of Worship in Deuterocanonical and Cognate Literature (DCLY 2016/2017), Berlin: De Gruyter, 341–364.
2017d „The Message of the West Wall of the Dura Synagogue,” Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 167 (2017) 111–125.
2017e „Goddesses in the Synagogue?,” Journal For The Study of Judaism 48 (2017) 266–276.
2017f „The Angel’s Self-Revelation in Tobit 12,” in: J. Baden et al. (szerk.), Sibyls, Scriptures, and Scrolls: John Collins at Seventy (JSJSup 175), Leiden: Brill, 1399–1417.
2017g „Joppa,” in Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Vol. 14, Berlin: De Gruyter, 635–637.
2016a „A Possible Greek Bible Source for Late Antique Synagogue Art,” in: P.J. Jordan – N.P.L. Allen (szerk.), Construction, Coherence and Connotations: Studies on the Septuagint, Apocryphal and Cognate Literature (DCLS 34), Berlin: De Gruyter, 233–248.
2016b „The Biblical Background of the Psalms in Baruch 4:5–5:9,” in: S.A. Adams (szerk.), Studies on Baruch: Composition, Literary Relations, and Reception (DCLS 23), Berlin: De Gruyter, 97–134.
2016c „The Crossing of the Sea in Pseudo-Philo,” in: J. Gärtner – B. Schmitz (szerk.), Exodus: Rezeptionen in deuterokanonischer und frühjüdischer Literatur (DCLS 32), Berlin: De Gruyter, 289–298.
2016d „Die Frage der positiven eschatologischen Hauptgestalten in Qumran,” Biblische Zeitschrift 60 (2016) 28–51.
2015a „The Figure of Daniel in Late Antique Synagogue Art,” in: V. Kókai Nagy – S.L. Egeresi (szerk.), Propheten der Epochen = Prophets during the Epochs: Festschrift Für Istvan Karasszon Zum 60. Geburtstag (AOAT 426), Münster: Ugarit, 217–231.
2015b „Metaphors in the Closing Verses of the Book of Baruch,” in: M. Witte – S. Behnke (szerk.), The Metaphorical Use of Language in Deuterocanonical and Cognate Literature (DCLY 2014/2015), Berlin: De Gruyter, 345–353.
2013a „The Praise of the Widow?,” in: A. Passaro (szerk.), Family and Kinship in the Deuterocanonical and Cognate Literature (DCLY 2012/2013), Berlin: De Gruyter, 273–281.
2013b „Eschatology III. Judaism,” in Encyclopedia of the Bible and Its Reception Volume 7, Berlin: De Gruyter, 1160–1164.
2013c „Elijah III. Judaism A. Second Temple and Hellenistic Judaism,” in Encyclopedia of the Bible and Its Reception Volume 7, Berlin: De Gruyter, 690–691.
2013d „נבא נביא נבואה,” in Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten Band 2, Stuttgart: Kohlhammer, 847–852.
2013e „Some Common Themes in the Early Jewish Prophetic Biographies of Vitae Prophetarum,” in: R. Egger-Wenzel et al. (szerk.), Weisheit als Lebensgrundlage: Festschrift Für Friedrich V. Reiterer Zum 65. Geburtstag (DCLS 15), Berlin: De Gruyter, 437–449.
2012 „The Supplication of Judith (Judith 9:2–14),” in: G.G. Xeravits (szerk.), A Pious Seductress. Studies in the Book of Judith (DCLS 14), Berlin: De Gruyter, 161–178.
2011 „Conflicting Ideas about the Temple in 2 Baruch 4 and 6,” in: Armin Lange et al. (szerk.), Judaism and Crisis. Crisis as a Catalyst in Jewish Cultural History (SIJD 9), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 153–164.
2010a „’Stranger in a Strange Land,’” in: G.G. Xeravits – J. Dušek (szerk.), The Stranger in Ancient and Mediaeval Jewish Tradition: Papers Read at the First Meeting of the JBSCE, Piliscsaba, 2009 (DCLS 4), Berlin: De Gruyter, 86–94.
2010b „Son of God,” in: J.J. Collins – D.C. Harlow (szerk.), The Eerdmans Dictionary of Early Judaism, Grand Rapids: Eerdmans, 1248a–1249b.
2010c „Rule of the Congregation,” in: J.J. Collins – D.C. Harlow (szerk.), The Eerdmans Dictionary of Early Judaism, Grand Rapids: Eerdmans, 1171b–1172b.
2009a „Remarks on the Miracles of Elisha in the Lives of the Prophets 22:5–20,” in: K. Dobos – M. Kőszeghy (szerk.), With Wisdom as a Robe: Qumran and Other Jewish Studies in Honour of Ida Fröhlich (HBM 21), Sheffield: Phoenix Press, 360–364.
2009b „The Wonders of Elijah in the Lives of the Prophets,” in: H. Lichtenberger – U. Mittmann-Richert (szerk.), Biblical Figures in Deutero-canonical and Cognate Literature (DCLY 2008), Berlin: De Gruyter, 231–238.
2007a „From the Forefathers to the ‘Angry Lion,’” in: G.G. Xeravits – J. Zsengellér (szerk.), The Books of the Maccabees: History, Theology, Ideology. Papers of the Second International Conference on the Deuterocanonical Books, Pápa, Hungary, 9–11 June, 2005 (JSJSup 118), Ledien: Brill, 211–221.
2007b „Interreligiosity as a Literary Fiction in the ‘Court Tales’ of the Old Testament,” in: G.G. Xeravits – P. Losonczi (szerk.), Historical and Thematical Perspectives in the Jewish and Christian Tradition (IS 1), Wien: LIT, 1–11.
2007c „Some Remarks on the Figure of Elijah in Lives of the Prophets 21:1–3,” in: A. Hillhorst et al. (szerk.), Flores Florentino: Dead Sea Scrolls and Other Early Jewish Studies in Honour of Florentino García Martínez (JSJSup 122), Leiden: Brill, 499–508.
2005 „Poetic Passages in the Aramaic Part of the Book of Daniel,” Biblische Notizen 124 (2005) 29–40.
2003a „Moses Redivivus in Qumran?,” The Qumran Chronicle 11 (2003) 91–105.
2003b „Wisdom Traits in the Qumranic Presentation of the Eschatological Prophet,” in: F.G. Martínez (szerk.), Wisdom and Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls and in the Biblical Tradition (BETHL 168), Leuven: Peeters, 183–192.
2001a „Does the Figure of ‘Son of Man’ Have a Place in the Eschatological Thinking of the Qumran Community?,” Louvain Studies 26 (2001) 334–345.
2001b „The Figure of David in the Book of Ben Sira,” Henoch 23 (2001) 27–38.
2000a „Considerations on Canon and the Dead Sea Scrolls,” The Qumran Chronicle 9 (2000) 165–178.
2000b „The Early History of Qumran’s Messianic Expectations,” Ephemerides Theologicae Lovanienses 76 (2000) 113–121.
1999 „Précisions sur le texte original et le concept messianique de CD 7:13–8:1 et 19:5–14,” Revue De Qumran 73 (1999) 47–59.
1997 „Notes sur le 11QPsa Créat. 7–9,” Revue De Qumran 69 (1997) 145–148.

Magyar cikkek, tanulmányok

2019a „Mindenem él,” Embertárs 17 (2019) 203–210.
2019b „Manasszé imája: szerkezet és biblikus háttér,” Antik Tanulmányok–Studia Antiqua 63 (2019) 231–240.
2019c „Mózes alakja az ókori zsinagógaművészetben,” (társszerző: Egyed A.) Ókor 18 (2019) 54–61.
2019d „Az angyalok neme,” Studia Biblica Athanasiana 20 (2019) 163–172.
2018 „Juszuf bácsi Palesztinában,” (társszerző: Zsengellér J.) Historia Ecclesiastica 9 (2018) 263–274.
2017a „Japhi’a mozaiktöredéke: törzsek vagy állatöv?,” Antik Tanulmányok–Studia Antiqua 61 (2017) 103–112.
2017b „Dániel alakja és az ókori zsinagóga,” Axis 3 (2014) 71–83, 2017.
2016 „Istennők a zsinagógában?,” Ókor 15 (2016) 75–81.
2014 „A jeruzsálemi Templom továbbélése az ókori zsinagógában,” Ókor 13 (2014) 27–37.
2013 „Dávid király ábrázolásai késó ókori zsinagógákban,” Ókor 12 (2013) 24–31.
2012a „A durai zsinagóga nyugati falképciklusának vallási és politikai üzenete,” Antik Tanulmányok–Studia Antiqua 56 (2012) 257–276.
2012b „JHWH vitabeszéde Izraellel (Iz 40,12–31),” in: Koltai K. (szerk.), „A szívnek van két rekesze,” Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából (Studia Hebraica Hungarica 2 – MTA Judaisztikai Kutatócsoport ÉRTESÍTŐ 19), Budapest: Magyar Hebraisztikai Társaság, 69–81.
2012c „A kő marad…,” Ókor 11 (2012) 80–84.
2012d „A jamniai zsinat mítosza,” Vigilia 77 (2012) 402–409.
2012e „Jeruzsálem – a Föld köldöke,” in: Xeravits G. – Nagy E. (szerk.), Szent helyek, szent körzetek: Tibettől Etiópiáig, Budapest: L’Harmattan, 35–48.
2011a „‘Ne félj, én megsegítelek,’” Sapientiana 4 (2011) 14–26.
2011b „‘Ecce nunc advenit tempus perditionis nostre…,’” Ókor 10 (2011) 59–64.
2011c „Esettanulmány: Ráfáél önmeghatározása Tóbit könyvében,” in: Xeravits G. – Tamási B. – Szabó M.X. (szerk.), Angyalok az ókortól Szent Tamásig (Bibliatudomány Tanszék Kiadványai 7), Budapest: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 157–177.
2011d „Ráfáél, a multifunkcionális angyal (Tób 12:6–20),” in Utolérnek téged a szavak. A hetvenéves Sulyok Elemér köszöntése, Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság, 384–398.
2011e „‘Vigasztaljátok népemet…,’” in: Marton J. – Oláh Z. (szerk.), Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György köszöntése, Budapest: Szent István Társulat, 40–50.
2010 „Ábrahám próbatétele (Genesis 22) a korai zsidóság irodalmában,” in: Xeravits G. (szerk.), Izsák megkötözése (Bibliatudomány Tanszék Kiadványai 3), Budapest: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 25–48.
2009a „Egy újabb kísérlet Izrael hellenisztikus kori történetének értelmezésére,” Sapientiana 2 (2009) 70–78.
2009b „Költészet és teológia Judit könyörgő imájában,” Katekhón 6 (2009) 207–229.
2009c „Bölcsesség és apokaliptika — egy qumráni példa,” in: Schweitzer J. – Zsengellér J. (szerk.), Hebraisztikai tanulmányok (Studia Hebraica Hungarica 1), Budapest: Magyar Hebraisztikai Társaság, 27–37.
2007a „Spiritualitás a beteg ember zsoltáraiban,” Embertárs 5 (2007) 40–51.
2007b „Egy gazfickó ifjúkora,” Katekhón 4 (2007) 283–299.
2006 „A Templom pusztulásának krízisére adott válaszok Báruk 2. könyvében,” Katekhón 3 (2006) 66–81.
2005a „Inspirált írásértelmezés,” Vigilia 70 (2005) 221–228
2005b „Illés születése a Próféták élete című műben,” Studia Biblica Athanasiana 8 (2005) 33–41.
2005c „Szemelvények a Tóra cselekedeteiből,” in: Xeravits G. – Ódor B. (szerk.), Elmélet és gyakorlat a zsidó-keresztény gondolkodás történetében (Horizontok 2), Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia, 76–85.
2005d „John J. Collins: Tobit könyvének zsidósága,” (fordítás) in: Xeravits G. – Zsengellér J. (szerk.), Tobit/Tóbiás könyve. Szöveg – hagyomány – teológia (Deuterocanonica 2), Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia, 39–59.
2004a „Zsidóság és hellenizmus,” Vigilia 69 (2004) 256–263.
2004b „Izajás könyvének szerepe a qumráni Közösség eszkatológikus irodalmában,” Studia Biblica Athanasiana 7 (2004) 91–104.
2004c „Bölcsességirodalom Qumránban,” Református Szemle 97 (2004) 21–33.
2004d „Pozitív eszkatológikus főszereplők a qumráni könyvtár anyagában I,” Jeromos Füzetek 56 (2004) 17–22.
2004e „Deuterokanonikus könyvek: alapvető kérdések,” in: Xeravits G. – Zsengellér J. (szerk.), Szövetségek erőterében. A deuterokanonikus irodalom alapvető kérdései (Deuterocanonica 1), Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia, 1–14.
2004f „Néhány megjegyzés a papság ószövetségi képéről,” in: Szécsi J. (szerk.), Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2003, Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 162–175.
2004g „Interreligiozitás, mint irodalmi fikció az Ószövetség ‘udvari elbeszéléseiben,’” in: Xeravits G. – Losonczi P. (szerk.), Vita és párbeszéd. A monoteista hagyomány történeti perspektívában (Dialogos), Budapest: Goldziher Intézet, 11–23.
2003a „Költői szakaszok Dániel könyve arám nyelvű részében,” Studia Biblica Athanasiana 6 (2003) 91–101.
2003b „A ‘békesség angyalának’ alakja a korai zsidóságban,” Athanasiana 17 (2003) 203–208.
2003c „Az angyali Melkizedek alakja Qumrânban,” in: Rózsa H. (szerk.), ,Az Ige szolgálatában. A 60 éves Tarjányi Béla köszöntése, Budapest: Szent István Társulat, 396–407.
2003d „Dávidnak tulajdonított korai zsidó apokrif zsoltárok,” in: Vladár G. –Zsengellér J. (szerk.), “Tisztán tisztát,” Ünnepi kötet Dr. Márkus Mihály püspök-professzor 60. születésnapja tiszteletére, Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia, 165–181.
2003c „Áron és Izrael Felkentjei,” in: Morvai J. – Kun M. (szerk.), ספר לכבוד Tanulmánykötet Marjovszky Tibor 50. születésnapja alkalmából, Budapest: B&V Bt, 247–256.
2002a „Néhány adalék Illés redivivus alakjának korai zsidó bemutatásához,” Athanasiana 14 (2002) 133–142.
2002b „Bibliográfiai segédlet a holt-tengeri tekercsek kutatásához,” Studia Biblica Athanasiana 5 (2002) 91–111.
2002c „Adalékok a Hasmoneus-dinasztia qumrâni fogadtatásához,” Studia Biblica Athanasiana 5 (2002) 63–75.
2002d „Megjegyzések az ‘Emberfia’ alakjának egyes korai zsidó értelmezéseihez,” Pannonhalmi Szemle 10 (2002) 34–43.
2002e „Mózes redivivus Qumrânban?,” in: Zsengellér J. (szerk.), Széfer Jószéf. A tanítványok tanulmánykötete a tanítómester (Rabbi), Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából, Budapest: Open Art, 23–38.
2001a „A halott megítélésének változása a fogság utáni Júdában,” Studia Biblica Athanasiana 4 (2001) 21–38.
2001b „S. Margreet: Az ókori Jeruzsálem régészete,” (fordítás) Studia Biblica Athanasiana 4 (2001) 57–75.
2001c „A. Rainer: A megakadályozott helyreállítás,” (fordítás) Studia Biblica Athanasiana 4 (2001) 5–19.
2001d „H. R. Wolter: Messiási váradalmak a kora fogság utáni korban,” (fordítás) Studia Biblica Athanasiana 4 (2001) 39–56.
2001e „A ‘Gyülekezet Szabályzatának’ (1Q28a) messiásképe,” Athanasiana 12 (2001) 145–153.
2000a „L. Johan: Ezekiel LXX-szövegének messiásképe,” Studia Biblica Athanasiana 3 (2000) 11–22.
2000b „Qumrân messianisztikus elképzelései és a korai kereszténység,” (szerkesztőtárs: Andorka Eszter) Pannonhalmi Szemle 8 (2000) 20–42.
2000c „Qumrân messiási képzetei a Közösség történetének kezdeti szakaszában,” Studia Biblica Athanasiana 3 (2000) 23–24.
2000d „Jeremiás-apokrifa Qumrânból,” Athanasiana 10 (2000) 83–95.
1999a „John J. Collins kommentárja Dániel könyvéhez,” Studia Biblica Athanasiana 2 (1999) 165–171.
1999b „A Tell Dan-i sztélé,” Athanasiana 9 (1999) 23–36.
1999c „Az Ámosz-Számok midráš a Damaszkuszi Iraton,” Studia Biblica Athanasiana 2 (1999) 59–78.
1999d „Biblikus tárgyú könyvek a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának antiqua anyagában,” Athanasiana 8 (1999) 33–39.
1999e „Intertestamentális modellek a Boldogmondások irodalmi formájához,” in: Zsengellér J. (szerk.), Hagyomány és előzmény. Intertestamentális tanulmányok (Acta Theologica Papensia 2), Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia, 77–90.
1998a „Az Üdvösségközvetítő születésének témája Qumrânban,” Theologiai Szemle 41 (1998) 336–338.
1998b „A Filippi 2,6–11 Krisztus-himnusza,” Studia Biblica Athanasiana 1 (1998) 65–79.
1998c „Pseudo-dánieli iratok Qumrânból,” Athanasiana 6 (1998) 41–60.
1997a „A Messiás, mint a végső idők előfutára (4Q521) – Fordítás és magyarázat,” Athanasiana 5 (1997) 127–147.
1997b „Három himnusz Qumrânból,” Vigilia 62 (1997) 285–288.
1997c „A 151. zsoltár magyarázata,” in: Tenke S. – Karasszon I. (szerk.), „Fölbuzog szívem szép beszédre,” Tanulmányok D. Dr. Tóth Kálmán tiszteletére 80. születésnapja alkalmából, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 199–230.
1996a „A ruah fogalma és dualisztikus értelmezése Qumrânban,” Teológia 30 (1996) 61–75.
1996b „Himnusz a Teremtőhöz Qumrânból,” Jeromos Füzetek 23 (1996) 17–20.
1995a „Öt apokrif zsoltár,” Vigilia 60 (1995) 694–700.
1995b „A holt-tengeri tekercsek,” Vigilia 60 (1995) 650–661.
1994 „Megjegyzések Mk 1,22 exegéziséhez,” Jeromos Füzetek 15 (1994) 17–19.

A felsorolásban nem szerepelnek a Studia Biblica Athanasiana és az Athanasiana lapjain megjelent könyvismertetései. Géza maga sem vette be ezeket saját MTMT-s irodalom-jegyzékébe.

A fotók forrásai