Orient » Életutak » Baktay Ervin

Baktay Ervin

1890. JÚNIUS 24., HARASZTI (DUNAHARASZTI)
1963. MÁJUS 7., BUDAPEST Jeruzsálemi kereszt

ÁZSIAI ÚTJAI: 1926-1929, 1956-1957

INDOLÓGUS, FÖLDRAJZTUDÓS, UTAZÓ, SZERKESZTŐ, ASZTROLÓGUS, INDIÁNFŐNÖK, MUZEOLÓGUS

Orient » Életutak » Baktay Ervin

Baktay Ervin

INDOLÓGUS, FÖLDRAJZTUDÓS, UTAZÓ, SZERKESZTŐ, ASZTROLÓGUS, INDIÁNFŐNÖK, MUZEOLÓGUS

1890. JÚNIUS 24., HARASZTI (DUNAHARASZTI)
1963. MÁJUS 7., BUDAPEST Jeruzsálemi kereszt

ÁZSIAI ÚTJAI: 1926-1929, 1956-1957

Életútja

SZERZŐ: KELÉNYI BÉLA TIBETOLÓGUS

Erdőbaktai Gottesmann Raoul Mihály biztosítótársasági tisztviselő és Martonfalvy Aloyzia Antónia ötödik gyermekeként, Gottesmann Ervin Adolf Sándor Alfréd János néven született. Kora ifjúságától fogva vonzódott a történelmi események, színdarabok, olvasmányélmények megrendezéséhez. Már ekkor életre szóló hatással volt rá a nagy indiai költő, Kálidásza (4–5. sz.) műve, a Sakuntalá és Buffalo Bill vadnyugati vándortársulatának budapesti vendégszereplése (1906).

A gimnázium után festőművésznek készült. 1909-ben Ferenczy Károly tanítványa volt a Képzőművészeti Főiskolán, majd 1910-től Münchenben, Hollósy Simon festőiskolájában kezdett tanulni. Ekkor mélyült el a Kelet és India iránti érdeklődése, amit nővérének egy tudós indiai arisztokratával, Umrao Singh Sher-Gillel 1912-ben kötött házassága, majd Budapestre költözésük is megerősített. Az I. világháború kitörésével festői munkássága megszakadt. Leszerelése után a keleti tanulmányoknak szentelte magát, folyamatosan jelentek meg fordításai és értekezései.

Baktay Ervin

Baktay Ervin Patijálában Sivát festi, 1927. HMA, ltsz.: Ad/5756.1.7.2-2013

TOVÁBB
 

1924-ben barátaival megalapította a képzeletbeli vadnyugati várost, Loaferstownt, és műtermi körülmények között megrendezett találkozóikon, a Wild West Zree Meetingeken a város seriffje (Hooligan Bucktye) lett. 1925-ben nevét hivatalosan is Baktayra változtatta, nemesi előnevének megfelelően.

1926-ban utazott Indiába, ahol megélhetése érdekében eleinte portréfestést is vállalt. Bejárta Észak-Indiát, élményeiről szóló tudósításait folyamatosan közölte a budapesti lapokban, Keleti levelek címen. 1928-ban jutott el Nyugat-Tibetbe, hogy felkutassa Kőrösi Csoma Sándor egykori tartózkodási helyeit és tevékenységére vonatkozó adatokat gyűjtsön. 1929-ben Dél-Indiába utazott, majd súlyos betegen tért haza.

1930-ban a Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja lett, 1934-től pedig a Társaság folyóiratának (A Földgömb) szerkesztője. 1930-ban jelent meg nyugat-tibeti útját feldolgozó könyve, A világ tetején, 1931-ben és 1932-ben pedig indiai útját összefoglaló műve, az India két kötete. 1931-ben megalapította a dunai indiánok törzsét, melynek főnöke (Heverő Bölény) lett. Ettől fogva nyaranta folyamatosan táboroztak a Szentendrei-sziget körüli dunai szigeteken. 1933-ban avatták bölcsészdoktorrá a debreceni Tisza István Tudományegyetemen. 1936-ban jelent meg a hindu világszemlélet ismertető Szanátana Dharma című könyve, 1942-ben jelentek meg a Kőrösi Csoma Sándor életútját bemutató Háromszéktől a Himalájáig, A diadalmas jóga és az India szabadságot akar című könyvei, valamint alapvető asztrológiai munkája, A csillagfejtés könyve.

1946-ban kapott kinevezést a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeumhoz, ahol feldolgozta az indiai és a tibeti-nepáli gyűjtemény tárgyait. 1951 júniusában rendezte meg a nagysikerű India művészete, majd 1953 novemberében a Hátsóindia és Indonézia című kiállításokat. Ebben az időszakban az indiai és tibeti művészetről tartott előadásokat az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen.

1956 novemberében utazott Indiába, hogy részt vegyen a Buddha halálának 2500 évfordulója alkalmából megrendezett Buddha Jayanti kongresszuson. 1957. februárjában kezdetét vette önálló tanulmányútja, melynek állomásai India múzeumai és nevezetes műemlékei voltak. Előadásokat is tartott, többek között Calcuttában, az Oriental Society of Bengalban és Banarasban, a Hindu Universityn.

1957 decemberében tért vissza Magyarországra. 1958-ban jelent meg főműve, az indiai út eredményeivel kibővített India művészete. 1959-ben, Kőrösi Csoma Sándor születésének 175. évfordulója alkalmából emlékkiállítást rendezett a Hopp Múzeumban, majd még ebben az évben nyugdíjazták. 1960-ban jelent meg Csoma-életrajzának átdolgozott és kibővített változata, a Kőrösi Csoma Sándor, valamint a nagy indiai eposzok, a Rámájana és Mahábhárata feldolgozása. 1962-ben kapott meghívást a londoni Keleti és Afrikai Tanulmányok Intézetébe (SOAS), ahol egy hat részből álló előadássorozatot tartott India művészetéről (köztük unokahúgáról, az időközben világhírűvé vált indiai festőművésznőről, Amrita Sher-Gilről) és Kőrösi Csoma Sándorról. 1963. május 7-én halt meg Budapesten. Főművének német nyelvű megjelenését (Die Kunst Indiens, 1963) már nem érte meg.

Baktay Ervin Ázsiai útjai

Baktay Ervin ázsai útjai 1
Baktay Ervin ázsai útjai 2

Dokumentumtár

Fotóarchívum

Blog

Baktay Ervin és Umrao Singh Sher-Gil Lahórban, a Sálímár Bágh díszkertben, 1927. HMA, ltsz.: Ad/5756.4.136
Aditi és a Baktay-hagyaték

2021.02.25. Címkék: Baktay Aditi, Baktay Ervin

Orient Projekt interjú Farkas Pállal és Veszprémi Krisztinával, a Baktay-hagyaték kezelőivel.

Alapvető szakirodalom, források
 • Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1991, 9. szám (benne Baktay Ervin születésének 100. évfordulóján, az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban rendezett emlékülésen elhangzott előadások közül három)
 • Renner Zsuzsanna: Baktay Ervin, mint művészettörténész és muzeológus. Ars Decorativa 11, 1991, 7–35. (Baktay Ervin születésének 100. évfordulóján, az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban rendezett emlékülésen elhangzott előadás)
 • Bethlenfalvy, Géza: Enchanted by India – Ervin Baktay (1890–1963) Life and Works. Hungarian Information and Cultural Centre, New Delhi, 1990
 • Az indológus indián. Baktay Ervin emlékezete. (szerk. Kelényi Béla) Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest, 2014
 • Indiánok a Duna partján. Baktay Ervin Indián könyve (szerk. Főzy Vilma, Kelényi Béla) Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest, 2019
 • Új Forrás, 2021/3. (Baktay Ervin indián törzsével kapcsolatos különszám, vendégszerkesztő: Kelényi Béla)
 • library.hungaricana.hu
 • academia.edu
A fotók forrásai
 • Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Adattára
 • fortepan.hu
 • Nagy Elek 2016.
Baktay Ervin könyvei
 • A világ tetején. Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain a nyugati Tibetbe. Lampel Róbert, Budapest, [1930]
 • India. India múltja és jelene, vallásai, népélete, városai, tájai és műalkotásai. I. kötet: A Pandzsáb, az Északnyugati Határvidék, a nagymogulok Indiája, Rádzsputána és Gudzserát. Singer és Wolfner, Budapest, [1931]
 • India. India múltja és jelene, vallásai, népélete, városai, tájai és műalkotásai. II. kötet: A Gangesz-síkság, a buddhizmus szent földje, Bengál, a Dekkan és Dél-India. Budapest, Singer és Wolfner, [1932]
 • A boldog völgy országa. Barangolások Kasmírban. Franklin-Társulat, Budapest, [1934]
 • Szanátana Dharma, az Örök Törvény. A hindu világszemlélet ismertetése. Révai, Budapest, [1936]
 • A Pandzsáb. Az öt folyó országa. Franklin-Társulat, Budapest, [1937]
  India, Ausztrália és Óceánia. India és Indonézia felfedezése és meghódítása. Révai, Budapest, 1938
 • Hindusztán. Franklin-Társulat, Budapest, [1938]
 • Királyfiak földjén. Rádzsputána és Gudzsarát. Franklin-Társulat, Budapest, [1939]
 • A csillagfejtés könyve. Az asztrológia elmélete és gyakorlata. Szerző kiadása, [1942]
 • A diadalmas jóga. Rádzsa jóga. A megismerés és önuralom tana. Pantheon, Budapest. 1942
 • Háromszéktől a Himalájáig. Kőrösi Csoma Sándor életútja. Vörösváry Kiadóvállalat, Budapest, 1942
 • India művészete a történelem és művelődés keretében az őskortól a XX. Századig. A Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1958
 • Kőrösi Csoma Sándor. Gondolat, Budapest, 1962
 • Indiai regék és mondák. Móra, Budapest, 1963
 • Die Kunst Indiens. Terra-Verlag – Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963
 • Bhagavad Gītā. A Magasztos szózata. Filosz, Budapest, 2007
 • Homo ludens. Emlékeim nyomában. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2013
 • Keleti levelek, I-II. (szerk. Frazer-Imregh Monika, Kelényi Béla, Válóczi Róbert) Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest, 2017
 • Baktay 1. indiai útjához készített térképet lásd Baktay Ervin: Keleti levelek, I-II. (szerk. Frazer-Imregh Mónika, Kelényi Béla, Válóczi Róbert) Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest, 2017, pp. 263–264)
Fordítások
 • Francis William Bain regényei (1917 és 1922 között)
 • Vátszjájana: Káma-Szútra. Korvin Nyomda, Budapest, 1920
 • Gjellerup, Karl Adolph: A zarándok Kámanita. Athenaeum, Budapest, 1922
 • Pigafetta, Antonio: Magalhaes. A Föld első körülhajózása. Világirodalom Könyvkiadó, Budapest, [1923]
 • Mahátmá Gandhi válogatott írásai és beszédei. Budapest, Atheneum, [1926]
 • Bölényfia Hosszú Lándzsa: Hosszú Lándzsa emlékezései. Káldor Könyvkiadóvállalat, Budapest, 1934
 • Brunton, Paul: India titkai. Rózsavölgyi és Társa, Budapest, [1938]
 • Grey Owl (Szürke Bagoly): A vadon fiai. Singer és Wolfner, Budapest, [1940]
 • Grey Owl (Szürke Bagoly): A rengeteg zarándokai. Singer és Wolfner, Budapest, 1941