Orient » MTA KIK KELETI GYŰJTEMÉNY » A Csoma-gyűjtemény

A Csoma gyűjtemény

Kőrösi Csoma Sándor könyvtára közel negyven tibeti nyelvű könyvből áll.

A könyveket Csoma 1839-ben ajándékozta a Bengáli Ázsiai Társaság (blogbejegyzésre mutat majd)főtitkárának, S. C. Malannak, akit Csoma akkoriban tibeti nyelvre tanított. Mivel az ajándékozás magánjellegű volt, a könyvek létezéséről egészen addig nem volt tudomása senkinek, amíg 1883-ban Duka Tivadar Kőrösi Csoma Sándor életrajzának kapcsán fel nem kereste Malant Londonban. Talán Duka rábeszélésének, talán a Csoma iránt érzett baráti kegyeletnek köszönhetően, Malan Dukának ajándékozta az anyagot, ő pedig 1885-ben a Magyar Tudományos Akadémiának adományozta.

 

Az Alexander-könyvek

Az ‘Alexander-könyvek’-ben Csoma kérésére mesterei a tibeti irodalom és tudományosság egy-egy területét összegezték annak valamely alapműve nyomán, illetve a tibeti műveltség és vallásosság kapcsán feltett kérdéseire válaszoltak. Csoma vélhetően még első, zanglai tanulmányútja során készíttette el őket.

Bővebben

Csoma-gyűjtemény, No. 6 per a. A nyolcágú orvoslás, megjegyzések a Négy Tantrához, fol. 1.

Csoma-gyűjtemény, No. 6 per a. A nyolcágú orvoslás, megjegyzések a Négy Tantrához, fol. 1.

Könyvek, fanyomatok, kéziratok

A művekhez Csoma vásárlás, illetve másoltatás útján jutott hozzá. A buddhista, és főleg a lamaista irodalom jól ismert, híres alkotásait találhatjuk meg közöttük, s ahogyan az ‘Alexander-könyvek’-nél, a gyűjtemény e részében is a tibeti irodalom több területét érintő munkákkal találkozhatunk.

Bővebben

Csoma-gyűjtemény, No. 15. Cong-kha-pa híres munkája, „A megvilágosodáshoz elvezető fokozatos út rövid kifejtésben”

Csoma-gyűjtemény, No. 15. Cong-kha-pa híres munkája, „A megvilágosodáshoz elvezető fokozatos út rövid kifejtésben”

A Csoma 4. kézirat- Buddhista kozmológia

A rövid összefoglalást Csoma egyik mestere, Kun-dga’ Cshos-legsz állította össze a mahájána buddhizmus egyik kiemelkedő gondolkodója, a 4. századi Vaszubandhu Abhidharma-kosabhásja című művének alapján.
A 40 kéziratos oldalra terjedő mű facsimilét, a tibeti szöveg latin betűs átírását, és magyar, illetve angol fordítását itt olvashatjuk:

Bővebben

Kozmológia

Kozmológia

Tibeti szótár és nyelvtan

1834-ben látott napvilágot Kőrösi Csoma Sándor két fő munkája, a tibeti-angol szótár és a tibeti nyelvtan. Csoma hozzájuk írott előszavaiban maga is elmeséli röviden utazásának történetét, beszámol a művek keletkezésének körülményeiről, és kiemeli hasznosságukat, melyet a buddhizmus jövendő kutatóinak jelenthetnek. Bővebben

Bővebben

Tibeti szótár és nyelvtan

Tibeti szótár és nyelvtan

A Duka Tivadar- hagyaték

Duka Tivadar (link az életutak lapjára) fő műve, Kőrösi Csoma életrajza, 1885-ben jelent meg. Elfogadott vélemény, hogy Duka erőfeszítései nélkül ma lényegesen kevesebbet tudnánk Kőrösiről. Duka azonban nemcsak Csoma életének megismertetéséért, hanem emlékezetének ápolásáért is igen sokat tett. Kőrösi Csomára vonatkozó gyűjtésének anyagát, valamint saját levelezését, publikációinak különlenyomatait, és egyéb önmagára vonatkozó gyűjteményét az MTA-nak ajándékozta.

Bővebben

Arany János levele Duka Tivadarhoz, Buda-Pest, 1880. március 2.

Arany János levele Duka Tivadarhoz, Buda-Pest, 1880. március 2.

Kőrösi Csoma Sándor

1784-1842

NYELVÉSZ, KELETKUTATÓ, A TIBETISZTIKA MEGALAPÍTÓJA

Kőrösi Csoma Sándor 1784. március végén született az erdélyi Háromszék megye, Kőrös nevű falujában, melyet emlékére 1904-ben Csomakőrösnek neveztek el. Az elmúlt évtizedek kutatásai azonban inkább 1787, 1788 körüli születést valószínűsítenek.

Tovább