Magyar misszionáriusok Bengálban

Szerző: 2023.09.27

A „Jöttem a Gangesz partjairól- Bengáli kultúra és magyar irodalom” (L’Harmattan Kiadó 2011.) fejezete a szerző szíves engedélyével.

Már az első India-utazó magyarok között jelen volt a jezsuita Hausegger József. A huszadik század közepén pedig több magyar misszionárius is Bengálban teljesített szolgálatot. Mind a jezsuita Polgár István, mind a szalézi Varga Bertalan szinte egész életét Indiában töltötte.

Jezsuita misszionárius Dél-Indiában. Forrás: A szerző magángyűjteménye
Jezsuita misszionárius Dél-Indiában. Forrás: A szerző magángyűjteménye

Varga Bertalan egy Győr környéki faluból került Indiába még a harmincas években, és Kelet-Bengálban, a mai Bangládés területén egy városoktól távoli faluban lett plébános, ott érte a világháború. Az angolok, mint ellenséges ország állampolgárát sok olasz pappal együtt internálták. Bengál amerikai származású püspökének tiltakozása sem használt, és Varga Bertalan csak 1946-ban szabadult. Ekkor nem Kelet-Bengálba tért vissza, hanem a Bihár- bengáli szalézi provincia több állomáshelyén is szolgálatot teljesített, többek között a Dárdzsíling melletti Kalimpongban. Innét járt át időnként a szomszédos városba, hogy Kőrösi Csoma Sándor sírját gondozza. Itt találkozott vele Jakabos Ödön is, aki vendégszeretete mellett nyelvismeretét dicsérte. Paptársai visszaemlékezése szerint nem volt távolságtartó, mint sok más pap: családokhoz járt, és szívesen focizott, játszott a gyerekekkel még idős korában is. Varga Bertalan sírja Nyugat-Bengál katolikus zarándokhelyén, a Gangesz parti Bendélben (portugál Bandel) van.

Képaláírás: Varga Bertalan Forrás: Magyar Kurír
Képaláírás: Varga Bertalan Forrás: Magyar Kurír

A Vajdaságban nevelkedett jezsuita Polgár István Zágrábban, a németországi Pullachban és Rómában tanult. 1947 januárjában került Bengálba, ahol az angol- és bengálitanulással Hazáribágban töltött első hat hónap után Gangesz-deltabeli 24 Pargáná körzet egy plébániájára került. A Gangesz-delta, a Szundarban jezsuita misszióját a zágrábi provincia tagjai látták el. A malária, a kígyók és a tigrisek miatt ez India egyik legveszélyesebb vidéke. Akik látták, azt mesélik, hogy a magyar misszionárius a falusiak életkörülményeinek javításán munkálkodott: különféle gyümölcsfákkal kísérletezett, egyszer egy halastóban méteres halak tenyésztésébe kezdett, máskor újfajta tüzelőanyag bevezetésével próbálkozott. Emellett 1947 és 1965(?) között szerkesztette a bengáli jezsuiták Ahol a pálmák virágoznak című, magyar nyelvű értesítőjét. A vajdasági Hitélethez közlésre leadott visszaemlékezésében Polgár István elmondja, hogy missziós életének első 34 évében 14 templomot és kápolnát épített, mindig ugyanazokkal a munkásokkal dolgoztatott, együtt élt, és együtt étkezett velük. Egyik legnagyobb vállalkozása a Diamond Harbourben építtetett templom. Visszaemlékezésében beszél arról is, hogy mennyire szerette a bengáli nyelvet, melyet hangzásában az olaszhoz hasonlított.

Építkezései mellett megemlítik még Polgár Istvánról, hogy Rághabpuri szolgálatának tíz éve alatt mintegy 1300 indiai protestáns tért át katolikusnak. Nagy szerepe volt ebben a jól szervezett katolikus társadalmi segélyezési és iskolarendszernek. Az áttéréseket a magyar jezsuita a gyakorlatban az úgynevezett direkt módszer alapján provokálta ki: bement egy házba, és a családnak szegezte a kérdést „Akartok katolikusok lenni?” Yves de Steenhault, a bengáli jezsuiták történetírója ennek kapcsán jegyzi meg róla: „A II. Vatikáni Zsinat ökumenikus szelleme nem érintette közelről ezt a nyers és egyszerű magyart.”

A kalkuttai Szent Xavér jezsuita főiskola Rághabpuri campusa napjainkban. Forrás: sxccal.edu
A kalkuttai Szent Xavér jezsuita főiskola Rághabpuri campusa napjainkban. Forrás: sxccal.edu

Mikor Polgár István prédikált az ellen, hogy néhányan lopnak a misszióból, mérget dobtak a halastavába. Baidjápuri gazdasága példamutatóan jól működött. Visszaemlékezésében elmondja, hogy plébániája mintegy 130 hektárnyi rizsföldjén két traktor dolgozott. Mivel gazdagon trágyáztatta és műtrágyáztatta a földeket, azok rendkívül jó termést hoztak. 1969-ben egy helyi kommunista szerveződés megpróbálta kisajátítatni a gazdaságot. A magyar misszionáriust megverték, megfenyegették, hogy felakasztják, és elkergették a faluból.
A magyar jezsuita legnagyobb társadalmi megpróbáltatásáról így ír Steenhault:

Könnyen elképzelhetjük, hogy Cukale atyának nem volt ínyére a lelkipásztor és a földesúr szerepének tövises kombinációja. 1965-ben Polgár atya váltotta fel, aki Sedej atya nézeteit és ízlését osztotta. Vidmar testvérrel együtt sikerült neki a rizstermést bighánként 14 maundra (hektáronként kb. 35 mázsányira) megnövelnie, ami kétszer annyi, mint a környék legjobb földjeinek átlagtermése.
1969 október 1-én, szerdán következett be a tragédia Baidjápurban. Aznap este hét órakor az ötvenöt éves Polgár atya pénz és cipő nélkül, tépett reverendában és szemmel láthatóan megrendülten lépett be az érseki rezidenciára. Aznap reggel saját hívei támadták meg, nem engedték be a házába, és elkergették a plébániájáról. Keresztények voltak, és Polgár atyát ez bántotta a leginkább.
Siluvai atya a Calcutta Newsletterben számolt be a tragédiáról. Amikor 1965-ben elfoglalta hivatalát, Polgár atya felépítette a konventépületet, és behívta a Szent Anna Lányai nővéreket, akik általános iskolát nyitottak. Jól ismerte nyája szegénységét. Legtöbbjük napi betevője a napszámtól függött. A májustól novemberig terjedő szűkös időszak alatt, mikor nem volt napszámos munka, kígyót és békát vadásztak, amit aztán a kalkuttai piacon adtak el.
Abban az évben a rizsátültetés idején (július-augusztus) Baidjápur falu legtöbb katolikus családja nem fogadta el a napi ötrúpiás napszámot, ami pedig akkoriban jó fizetésnek számított. Azt mondták, „ennek dupláját kereshetjük kígyó- és békafogással.” A helyi hinduk és muzulmánok és mintegy tucatnyi katolikus család örömmel elfogadta a pap ajánlatát. Összesen 70 család látott munkához. Kis idő múlva a munkát megtagadók rizskölcsönért keresték meg Polgár atyát. Bárki, aki dolgozott már 24 Pargánában, tudja, hogy az ilyen kölcsönt soha nem fizetik vissza. Polgár atya kereken visszautasította, ami felháborodást váltott ki. Rosszat érezve, értesítette a járási elöljárót Diamond Harbourban.
1969 október 1-én, szerdán reggel háromnegyed hatkor, mikor a pap mise után házába indult vissza, egy mintegy húsz emberből álló csoport közrefogta, szidalmazta, és ráparancsolt, hogy hagyja el Baidjápurt. Ütések és inzultusok záporoztak rá. A pap nem állt ellen, hanem Istenre bízta magát, és felkészült a halálra. Az emberek végigvonszolták a hatmérföldes úton Niscsintápurig, ahol egy hindu barátjától pénzt kért kölcsön, és buszra szállt Diamond Harbourbe. Ott egyenesen a járási elöljáró hivatalába ment, hogy bejelentést tegyen. Mivel azonban az egy gyilkossági üggyel volt elfoglalva, azért a járási rendőrfőnöknek adta át az ügyet, aki szalézi iskola diákja volt. Ő enni adott a papnak, és azonnal kiküldte a rendőrséget Baidjápurba.
[…]
Október 27-én este fél hétkor a Provinciális Atya nyilvános kiengesztelődési szertartást tartott az egész plébánia számára. Krisztus Király fogadalmi miséje előtt, melyet a plébános celebrált, bűnbánati szertartást hajtottak végre, mely alatt a hívek nyilvános bűnbánati imát mondtak. Hat ember lépett elő egyenként, és érintette meg hibája elismeréséül a Polgár atya és Vidmar testvér által az oltárkorlátnál tartott nagy feszületet. A szertartás rövid volt, és megindító. A templom tele volt. A férfiak oldalán a szokásosnál is többen voltak. Visszatért a béke a kis baidjápuri közösségbe.
Picachy érsek azonban radikális lépésre szánta el magát. Megértette, hogy a fölbirtokosok ideje eljárt. Évtizedek óta az emberek ősi elnyomóknak tekintik őket. Idejétmúlt dolog volt egy személyben betölteni a plébánosi és a földesúri hivatalt […] A baidjápuri misszió földjét szétosztották a falusiak között. Egy részét tartotta meg a misszió.

Polgár István magyarságára mindvégig büszke volt, és jórészt amerikai magyar emigránsoktól gyűjtött pénzen Csandipurban goai stílusú kéttornyú templomot épített Szent István magyar király tiszteletére. Nagyon bántotta, hogy utódja a templomot Szent István vértanúnak szentelte át. Többször kapott maláriát. A betegség megtámadta az agyát, és élete végén már beszélni sem tudott. Kalkuttába került, de nem szerette a várost, félig öntudatlan állapotban néha elszökött. Halálakor rendtársai, mint példás misszionáriusról emlékeztek meg róla.

A 80-as években élt Kalkuttában a Ferences Mária Misszionárius Nővérek rendjéhez tartozó Etelka nővér, aki Polgár István visszaemlékezését fordította angolra. Bővebben róla https://orient-projekt.hu/eletrajzi-adatlapok/marton-etelka-lenke

Képaláírás: Marton Etelka a tanítványaival 1988. Forrás: Lázár Imre 2023.
Képaláírás: Marton Etelka a tanítványaival 1988. Forrás: Lázár Imre 2023.